Expertsvar:2012-11-03 11:35:37

Se tidigare artikel i Sydkusten:
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten
2012-11-03 17:22:25
Expertsvaret är tydligt nog.
Jag kan tillägga att man inte kan komma undan trafikskatten på en svensk-registrerad bil om den inte är avställd. Betalas inte trafikskatten blir det indrivning och hela den proceduren i Sverige. Men bilen får bara vara högst 183 dagar/år i Spanien med svenska plåtar. Så varför riskera att komma i konflikt med både svenska och spanska myndigheter?
Gunnar
2013-03-21 18:12:59
Ovanstående "expertsvar" är inte helt korrekt. Om bilägaren är bosatt is Spanien måste bilen registreras i Spanien. Enligt EU-bestämmelser ska bilen vara registrerad idet land bilägaren bor. Detta enligt EU-förordning som står över nationella lagar.

Men om bilägaren är bosatt i Sverige ska bilen vara registrerad i Sverige. Det vore ju helt orimligt att man skulle behöva omregistrera bilen efter 6 månader och sedan åter omregistrera bilen när den åter kommer tillbaks hem till Sverige.

Skatt och Trafikförsäkring för svenskregistrerad bil måste man betala i Sverige oavsett var bilen körs.

Körförbud pga utebliven besiktning gäller endast i Sverige. I Spanien finns möjlighet att göra frivillig besiktning av utländsk bil. Den besiktningen gäller inte i Sverige men om en olycka skulle inträffa i Spanien kan det vara bra att kunna visa att bilen var i trafiksäkert skick vid senaste frivilliga besiktning.

Om man vill ha hel- eller halvförsäkring på bilen kan det vara bra att informera försäkringsbolaget om att bilen finns i Spanien och inte besiktigats. Bolaget kan emellertid inte neka dig att teckna trafikförsäkring.
Gerard
2013-03-21 20:06:31
Gerard, se info från EU
http://europa.eu
"Om du vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där."
Det är alltså högst 6 månader som gäller innan bilen måste omregistreras. Man kan inte ha en svensk-registrerad bil i Spanien längre tid än 6 månader. Vilket också många blivit varse vid poliskontroller.

Gunnar
2013-03-21 20:39:18
"Om DU vistas" i ett annat land mer än 6 månader måste du bosätta dig där. Det stämmer.

Men läs första stycket. Det detta jag skriver om:
"Om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller skatta för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland."

Då är jag alltså fortfarande bosatt i Sverige. Då spelar det ingen roll hur länge BILEN vistas i Spanien.

För säkerhets skull kan man ställa av bilen när man är hemma i Sverige. Därigenom visar man att bilen inte brukas mer än 6 månader i Spanien.

Alltså om bilägaren vistas mindre än 6 månader i Spanien per år och således är bosatt i Sverige så ska bilen vara registrerad i Sverige.
Gerard
2013-03-21 23:50:06
Från http://europa.eu andra stycket
"Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering."
Således är det upp till spanska myndigheter att besluta om fordon i Spanien och då är det 6 månader som gäller. Försök förklara för en polis att det inte är spanska lagar som reglerar hur länge en utlandsregistrerad bil får finnas i Spanien om du blir stoppad i en kontroll.
Gunnar
2013-03-22 08:18:58
Det stycke du refererar till handlar om den text som sedan följer, nämligen om formaliteter som gäller när man ska registrera sitt fordon.

Om du läser hela det dokument du refererar till så står det:

"Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.

Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering. Vi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.

För att registrera din bil krävs följande handlingar:"

Sedan kommer en uppräkning av formaliteter och dokumentation som gäller själva registreringsprocessen. Det är dessa formaliteter som kan skilja lite mellan länderna. Däremot inledningen i dokumentet gäller hela EU. Alltså, bilen ska vara registrerad i det land där man bor, inte där man ev har en fritidsfastighet.

Det vore bra om ni som sprider information om Spanien gick till botten med detta. Nu sprids felaktig information.

Som jag skrev tidigare vore det orimligt att man skulle tvingas omregistrera sin bil bara för att den råkar finnas utomlands lite längre än 6 månader och sedan åter omregistrera bilen när den kommer tillbaks till Sverige.

Nej, det här ryktet har naturligtvis uppkommit för att spanska myndigheterna (med rätta) vill att ni som bor permanent i Spanien inte ska köra med bilar registrerade utomlands. Men att regelbundet återkommande turister skulle beröras är naturligtvis fel.
Gerard
2013-03-25 16:45:36
Jag har en svenskregistrerad bil och befinner mig här 2-3 mån 2 gånger per år. När jag befinner mig i Sverige står bilen i garage. Har tänkt registrera om den men jag vet inte!? Är det nödvändigt? Har halvförsäkring i Sverige. Tacksam för svar
Catherine
2013-03-25 21:59:47
För mig är det likadant. Det är inte nödvändigt att reg i Spanien om du bor i Sverige och vistas i Spanien totalt mindre än 6 månader per år. Vissa svenska försäkringsbolag gillar inte att försäkra en bil som är utomlands. Trafikförsäkring måste dom acceptera, men eftersom du har halvförsäkring bör du kolla med ditt försäkringsbolag. Annars kan du byta. Jag har hört att länsförsäkringar är ok.

Se för övrigt här: http://europa.eu

Läs fjärde frågan.
Gerard
2013-03-27 18:45:45
Hänvisningen till EU-informationen innebär inte automatiskt att det är de reglerna som spanska myndigheter anser vara gällande. Kanske kan man få rätt genom att driva frågan i domstol hela vägen genom alla instanser . Men vem orkar och har råd med det? Spanska trafikmyndigheten anser sig ha rätt att bötfälla och till och med beslagta utländska fordon som finns i landet längre tid än 183 dagar per år. Jag har själv på nära håll (svensks granne) upplevt detta förfarande av polisen. Eftersom frågan om att kunna lämna kvar sin utlandsregistrerade bil i det land man inte bor i även är intressant "åt andra hållet" för svenskar som bor i Spanien kan kanske följande besked från Transportstyrelsen i Sverige vara av intresse. Sverige är ju också som bekant ett EU-land. Då gäller följande enligt svar på fråga till Transportstyrelsen om jag kan lämna min spansk-registrerade bil i Sverige längre tid för att kunna bruka den vid tillfälliga vistelser i landet. Svaret är tydligt. Det får man inte. Se följande svar om vad som gäller " Fordonsägarens huvudsakliga hemvist är utomlands, men han eller hon har en sommarstuga i Sverige och vill använda sitt utlandsregistrerade fordon under semestrarna i Sverige.(fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök).” Man får alltså inte lämna kvar sin spanskregistrerade bil i Sverige när man själv inte är där och brukar den. Bilen måste lämna landet mellan varje semesterbesök. Svenska bestämmelser är strängare än de spanska så varför bli förvånad när man inte får lämna kvar sin svenskregistrerade bil i Spanien längre tid än 183 dagar per år. Detta oavsett vad som sägs i EU-bestämmelser om detta. Så lycka till om ni blir stoppade av spansk polis när ni skall förklara att spanska regler inte gäller i Spanien!
Här följer hela svaret från Transportstyrelsen på frågan om det är ok att lämna sin utlandsregistrerade bil Sverige en längre tid för att tillfälligt kunna använda den vi besök.
”Ett utlandsregistrerat fordon får tillfälligt användas i
Sverige om det räknas som fordon i internationell vägtrafik och har en giltig
trafikförsäkring. Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om:

1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga
hemvist utomlands. Med huvudsaklig hemvist menas där fordonsägaren har sin huvudsakliga
bostad och att han eller hon vistas där 185 dagar eller mer på ett kalenderår.
2. fordonet inte är registrerat i Sverige och att,
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Om syftet med införseln är att registrera fordonet i Sverige räknas det inte som
att det ska tillfälligt brukas och då får fordonet bara användas i en vecka med stöd
av den utländska registreringen.

Exempel på tillfälligt brukande:
a, Fordonsägarens huvudsakliga hemvist är utomlands, men han eller hon har en
sommarstuga i Sverige och vill använda sitt utlandsregistrerade fordon under semestrarna
i Sverige.(fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök)
b, Fordonsägaren är ett utlandsregistrerat företag som tillhandahåller en firmabil
åt en anställd som är folkbokförd i Sverige.
c, Fordonsägaren är ett utlandsregistrerat företag som hyr ut en firmabil åt sin
anställd som är folkbokförd i Sverige.

Svaret är att det är inte är ok, eftersom fordonet inte har förts in till
Sverige för att tillfälligt brukas här.”

Gunnar
2013-03-27 20:38:31
Gunnar, om det stämmer att spanska trafikmyndigheten har rätt att bötfälla och till och med beslagta utländska fordon som finns i landet längre tid än 183 dagar per år, måste detta baseras på en spansk lag. Det skulle vara intressant att få reda på vilken lag detta är. Om du eller någon annan kan ange lagens referensnummer eller motsvarande vore jag tacksam. Jag ska även ta reda på vilken lag svenska trafikmyndigheten stöder sig på.
Gerard
2013-04-02 12:44:26
Hej Detta tycks vara en svår fråga. Vi har haft vår svenskreg bil i Spanien i 2 år nu. När den svenska bes.perioden tog slut så besiktigade vi bilen på ITV, en sk frivillig besiktning. Frågade då också kontoristen där vad som händer om polisen stoppar oss, och hon sa att det är inga problem nu.
Men med tanske på allt man läser på internet så verkar det inte gå att med 100% säga vad som gäller. Vill verkligen veta vad som gäller, så snälla "experter" jobba vidare med detta, så vi vet hur vi ska göra, tack!

Peter
2013-10-07 10:10:27
En fråga om förtydligande....

Hur vet spanska myndigheter/polisen att bilen varit i Spanien längre tid än 183 dagar???...
Göran
2013-10-07 13:56:03
Göran, hur vet polisen i Spanien att du följer lagar och förordningar i trafiken?
Gunnar
2013-10-30 22:58:50
Nu har jag hittat det lagrum som gäller i Spanien när en person som inte bor i Spanien äger och kör en bil som är registrerad i t.ex. Sverige.

I Spanien är finns en lag nr 38/1992 om särskilda skatter. Den lagen stipulerar att nya eller begagnade fordon måste vara registrerade och skattade i Spanien när de används i Spanien av invånarna i Spanien. Det finns ett särskilt tillägg till den lagen, ett sk BOE (Boletín Oficial del Estado) som heter "BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992".

Där står på sidan 44327:
Disposición adicional primera.
Deberán matricularse en España los medios de transporte, nuevos o usados, a que se refiere la presente ley, cuando se adquieran por personas, entidades o titulares de establecimientos con domicilio o residencia fiscal en dicho territorio para circular o ser utilizados en el mismo.

På svenska:
Första tilläggsbestämmelsen.
Fordon (nya eller begagnade) måste registreras i Spanien enligt denna lag om de förvärvats för och ägs av personer med bosättningsort eller skatterättslig hemvist i territoriet och för att använda i detta.

Det betyder att personer som är bosatta i Sverige (inte residenta i Spanien) och äger en svenskregistrerad bil inte kan tvingas att registrera bilen i Spanien. Lagen säger ingenting om hur länge bilen får vara i Spanien. Avgörande är att bilen ägs och används endast av person(er) bosatta i annat land än Spanien.

Dokumentet finns på internet:
https://www.boe.es

Det kan vara lämpligt att skriva ut dokumentet och medföra det i bilen ifall man blir stoppad av en okunnig polis som påstår att bilen måste registreras i Spanien.
Gerard
2013-10-31 01:23:14
Gerard, du skriver "Lagen säger ingenting om hur länge bilen får vara i Spanien." Men du har inte hittat något som säger att bilen får var längre än 6 månader i Spanien utan att bli inregistrerad.
Högst 6 månader/år får bilen vara i Spanien utan att bli inregistrerad.
Gunnar
2013-10-31 10:14:31
Gunnar, du har fel. Bilen får ANVÄNDAS i Spanien högst 6 månader per år, men om den ställs undan när ägaren lämnar landet eller körs ut ur landet spelar ingen roll. Jag har haft hjälp med detta och fått beskedet från spanska tullverket.
Gerard
2013-11-01 15:41:52
Det finns andra komplikationer som kan uppstå om bilen lämnas "för evigt" i Spanien. Se följande 2 exempel från http://www.ciudadanosextranjeros.es
Visserligen på engelska , men förmodligen inte svårbegripligt.
For how many months can I use my German car in Spain?
If you intend to live in Spain, in order to be able to use your vehicle that has a foreign number plate, you should go to the Provincial Traffic Department and ask to register the vehicle and change the number plate, although before doing this your vehicle must pass the equivalent of the MOT or Ministry of Transport Test for Vehicles, (Inspección Técnica de Vehículo-ITV) to make sure it is roadworthy.
If you only plan on staying in Spain for a short period of time, you can use your vehicle with a German number plate that has passed the MOT in your country, for up to 6 months.
Applicable legislation:
- Royal Decree 2822/1998, of the 23rd of December, by which the general regulations on vehicles are approved.
- Royal Decree 2042/1994, of the 14th of October, by which the Ministry of Transport Test for vehicles (Inspección Tecnical de Vehículos) is governed.
Links: www.dgt.es; www.mir.es

If the MOT on the German Vehicle is due to be done whilst I am in Spain, what should I do
The Spanish MOT test is only valid for cars that are registered in Spain. You can drive a vehicle that has a foreign number plate which is registered abroad in Spain for no more than 6 months. If you intend to live in Spain for more than 6 months, you should register your vehicle in Spain, which means the vehicle in question must pass the Spanish roadworthy test.
If you are not going to stay in Spain for more than 6 months, and the foreign MOT test is pending, you should not drive this vehicle in Spain, you should return to Germany to do the MOT, otherwise, you could be fined.
Applicable legislation:
- Royal Decree 2822/1998, of the 23rd of December, by which the general regulations on vehicles are approved.
- Royal Decree 2042/1994, of the14th of October, by which the Ministry of Transport Test for vehicles (Inspección Tecnical de Vehículos) is governed.
Links: www.dgt.es; www.mir.es

Gunnar
2013-11-02 00:46:35
Jag vet inte varifrån den aktuella artikeln fått sin information, men i början av "Royal Decree 2042/1994" står följande:

El presente Real Decreto se aplica a todos los vehículos matriculados en España, incluidos los vehículos pertenecientes a los organismos públicos y recogidos en el artículo 6, cualquiera que sea su categoría y funciones.

På svenska:
Detta kungliga dekret gäller alla fordon som är registrerade i Spanien , inklusive fordon som tillhör offentliga organ som anges i artikel 6 , oavsett rang och funktioner.

Svenskregistrerade bilar berörs således inte av detta.

Däremot är det så att vissa länder (exempelvis Nederländerna) bötfäller de bilägare som inte besiktigar sin i NL registrerade bil. Kanske gäller motsvarande i Tyskland, men i Sverige är lagen skonsammare. Så länge bilen befinner sig utomlands bryr sig inte svenska myndigheter om ifall bilen besiktigats.
Gerard
2013-11-02 09:24:38
Gerard, då tror jag inte du läst hela lagtexten när du påstår att det bara står om bilar registrerade i Spanien. T.ex finns texten "vehículos no matriculados en España" vilket på svenska betyder "fordon som inte är registrerade i Spanien". Kan därför även var svenska.
Jämför med svenska betämmelser. I Sverige får man inte lämna kvar sin spanskregistrerade bil när man själv inte är där och brukar den. Bilen måste lämna landet mellan varje semesterbesök.
Gunnar
2013-11-02 10:04:50
Gunnar, du syftar antagligen på nedanstående avsnitt som handlar om "De fysiska eller juridiska personer som är tillverkare, deras juridiska ombud , montörer , importörer , marknadsförare och distributörer av motorfordon, motorcyklar , släp-eller påhängsvagnar , med etablering öppnade i Spanien för någon av dessa verksamheter..." Har alltså ingenting med vår diskussion att göra.

Permisos temporales para vehículos no matriculados en España

Artículo 44 Supuestos y requisitos para su concesión

1. Las personas naturales o jurídicas que sean fabricantes, sus representantes legales, carroceros, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o semirremolques, con establecimiento abierto en España para cualquiera de estas actividades, así como los laboratorios oficiales, podrán obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal, permisos temporales que habilitarán a sus vehículos no matriculados en España para transitar por el territorio nacional, siempre que se trate de realizar transportes, pruebas o ensayos de investigación o exhibiciones con personal técnico o con terceras personas interesadas en su adquisición.

När det gäller motsvarande förhållande i Sverige är det Lagen om vägtrafik 14§ som är central.

14 § föreskriver att "ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands, fordonet inte är registrerat i Sverige, och fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Alla dessa villkor är uppfyllda i det fall vi diskuterar. Fordonet förs in i Sverige för att tillfälligt brukas,
nämligen när ägaren tillfälligt vistas här. Övrig tid brukas fordonet inte. Lagen stipulerar inte att fordonet ska ha förts in för att tillfälligt befinna sig här. Lagen ger inte heller några gränser för hur länge fordonet får finnas kvar i Sverige.

I både Sverige och Spanien finns emellertid t.o.m myndighetsanställda som påstår annat i strid med både nationell lag och EU-direktiv.
Gerard
2013-11-02 11:57:35
Transportstyrelsen i Sverige har svarat så här på fråga om hur länge en turist får ha sitt utlandsregistrerade fordon i Sverige och om man kan lämna fordonet i Sverige när man avbryter sin vistelse samt även skrivit en kommentar till EU-direktiv om registrering av fordon:

"Oavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.
Det är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering. Vi redogör här för gällande praxis i flertalet medlemsländer.

Svensk lagstiftning säger:

Att man får registrera ett fordon i Sverige, utan att man är folkbokförd.
För att registrera fordon i det svenska vägtrafikregistret, måste den som äger fordonet ha ett svenskt personnummer eller ett så kallat samordningsnummer. Samordningsnumret är ett identitetsnummer för personer som inte är och inte heller har varit folkbokförda i Sverige. Skatteverket kan ge en person ett samordningsnummer på begäran av en myndighet.

Ett utlandsregistrerat fordon får tillfälligt användas i
Sverige om det räknas som fordon i internationell vägtrafik och har en giltig
trafikförsäkring. Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om:

1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga
hemvist utomlands. Med huvudsaklig hemvist menas där fordonsägaren har sin huvudsakliga
bostad och att han eller hon vistas där 185 dagar eller mer på ett kalenderår.
2. fordonet inte är registrerat i Sverige och att,
3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Om syftet med införseln är att registrera fordonet i Sverige räknas det inte som att det ska tillfälligt brukas och då får fordonet bara användas i en vecka med stöd
av den utländska registreringen.

Exempel på tillfälligt brukande:
a, Fordonsägarens huvudsakliga hemvist är utomlands, men han eller hon har en sommarstuga i Sverige och vill använda sitt utlandsregistrerade fordon under semestrarna i Sverige.(fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök)
b, Fordonsägaren är ett utlandsregistrerat företag som tillhandahåller en firmabil
åt en anställd som är folkbokförd i Sverige.
c, Fordonsägaren är ett utlandsregistrerat företag som hyr ut en firmabil åt sin anställd som är folkbokförd i Sverige.

Svaret är att det är inte är ok, eftersom fordonet inte har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här."

I EU-direktivet står att det normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad. Observera att det står "normalt". Vi vet ju alla att personer som inte är stadigvarande bosatta (residenta) i Spanien har spansk-registrerade fordon. Så EU-direktivet följs inte heller av Spanien.

Jag är själv ingen expert på hur svensk lagstiftning är EU-anpassad i den här frågan. Därför nöjer jag mig med Transportstyrelsens tolkning av svensk lagstiftning.

Gunnar
2013-11-02 13:49:42
Jag känner till Transportstyrelsens uppfattning i frågan. Deras parentes att "(fordonet ska lämna landet mellan varje semesterbesök)" saknar stöd i svensk lag och EU-förordning. Jag har påpekat det och de smet ifrån frågan genom att svara "Eftersom det inte är helt glasklart vad som gäller, så är det ytterst en domstol som avgör frågan om reglerna följts eller inte."

Jag har också konsulterat EU´s informationskontor "Ditt Europa rådgivning". De svarar så här:

"Problemet är att alla EU länder vill beskatta bilar för att få in pengar i deras budget!
Juridiskt sätt är situationen följande i Spanien:

Generellt sett måste medborgare som flyttar från en medlemsstat i EU till en annan med sina fordon ändra registering (plåtar) så fort de blir " normala hemvist "i den mottagande medlemsstaten. (i ditt fall Spanien) I detta avseende , säger EU: s lagstiftning (direktiv 83/182/EEG) att "normala hemvist" betyder "den plats där en person normalt bor, dvs under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, i fråga om en person som saknar yrkesmässig anknytning, på grund av personlig anknytning som präglas av nära samband mellan personen och den plats där han bor "(artikel 7 i direktivet).

I Spanien är denna skyldighet i lag 38/1992 om särskilda skatter, det innebär att nya eller begagnade fordon måste vara registrerade i Spanien när de används i Spanien av invånarna i Spanien. I detta avseende är begreppet "bosatt" i Spanien i artikel 9 i lag 35/2006 inkluderad i den personliga inkomstskatten, så medborgare som bor i Spanien i mer än 183 dagar per kalenderår anses ha sin normala bostad i Spanien. I detta fall ska bilen registeras i Spanien och de behöriga myndigheterna kan bötfalla ägaren till bilen.

Så förutsatt att du inte bor i Spanien i mer än 183 dagar varje kalenderår, behöver du inte registrera din svenska bil i Spanien."

Nu senast har jag som sagt även (med hjälp av en enveten spanjorska) fått ett sakkunnigt svar från spanska tullmyndigheten, som meddelat det jag skrev 2013-10-30 22:58:50.

Avgörande är således enligt lagen att ägaren inte bor i Spanien. Enligt tullverket får bilen inte används kontinuerligt i Spanien. Bilen ska antingen lämna landet eller tas ur trafik när ägaren lämnar landet.
Gerard
2013-11-02 14:38:21
Gerard, du skrev "Bilen ska antingen lämna landet eller tas ur trafik när ägaren lämnar landet".

Då kommer nästa sak in i bilden. Med "tas ur trafik" innebär att bilen ställs av. Text från föräkringsbolag i Sverige "När fordonet tas ur trafik (”ställs av” i Bilregistret) så föreligger ingen försäkringsskyldighet."

Hur många avställda svenska fordon kan det finnas i Spanien? Det är för mig och säkert väldigt många andra en en helt ny information.
Gunnar
2013-11-02 16:09:27
Att bilen "tas ur trafik" innebär att den tas bort från gatan och placeras i ett garage, på en privat parkering eller dylikt. Man kan dessutom "ställa av" bilen i Bilregistret. Då upphör normalt försäkringen att gälla (förutom ev stöldförsäkring) och man slipper betala skatt medan den är avställd.

Självfallet får en avställd bil inte användas, varken i Sverige eller Spanien. Det är straffbart. Jag kan inte se något problem med avställda svenskregistrerade fordon i Spanien så länge de inte används.

Om man orsakar skada i trafik med ett avställt fordon skyddas ändå tredje man genom "Trafikförsäkringsföreningen" för svenska fordon och "Consorcio de Compensación de Seguros" för spanska fordon. Men som sagt, det är förbjudet och straffbart!
Gerard
2013-11-02 16:24:20
Gerard, vi tycks aldrig bli helt överens.
Man kan inte ta en bil "ur trafik" genom att ställa den i ett garage. Eller på gatan. Eller någon annan stans. Då är ju alla bilar som inte rullar på vägarna/gatorna att betrakta som tagna ur trafik. Något mer "drastiskt" måste till!
Men varför inte i så fall bara meddela bilregistret i Sverige?
Det görs enkelt via Internet. I så fall kan jag hålla med dig om att bilarna är tagna ur trafik. Och det är ju ett av dina alternativ.
Gunnar
2013-11-02 17:08:29
Gunnar. Jag måste tydligen uttrycka mig klarare för att du ska förstå. Det viktiga är att bilen inte används kontinuerligt. När jag skriver att bilen "tas ur trafik" innebär det att den tas bort från gatan och placeras i ett garage, på en privat parkering eller dylikt. För att undvika problem bör man kunna göra troligt att bilen inte är i trafik, dvs inte används. Detta kan man göra på olika sätt. Själv ställer jag den på en privat långtidsparkering som registrerar när när jag lämnar in bilen och när jag hämtar den.

Eftersom jag inte gillar att betala skatt och försäkring i onödan ställer jag dessutom av den när jag åker hem till Sverige. Detta är emellertid inte ett krav från spanska myndigheter. Huvudsaken är att jag kan visa att bilen inte används när jag är i Sverige.
Gerard
2013-11-02 19:31:48
Och hur gör man med besiktningen som måste göras i landet som bilen är registrerad i om den inte är en relativt ny? "If you are not going to stay in Spain for more than 6 months, and the foreign MOT test is pending, you should not drive this vehicle in Spain, you should return to Germany to do the MOT, otherwise, you could be fined."
Naturligtvis har också Diputación de Alicante, http://www.ciudadanosextranjeros.es , fel och informerar om felaktiga regler. Man kan ju tycka det är egendomligt att alla institutoner som skall informera om vilka regler som gäller har felaktiga uppgifter. Men så är det kanske.
Gunnar
2013-11-03 00:24:45
Den mest pålitliga källan till information om vilka gemensamma regler som gäller för alla länder inom EU är:

http://europa.eu

Om man som EU-medborgare fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska kan man vända sig till "SOLVIT".

http://ec.europa.eu
Gerard
2013-11-03 01:36:39
Var i EU- förordningen står att fordon kan besiktigas i annat land än där fordonet är registrerat?
Gunnar
2013-11-03 11:20:57
Gunnar. Det som är närmast din fråga finns här:

"Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG
av den 6 maj 2009.

"Artikel 1
1. I varje medlemsstat ska i den staten registrerade motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv.

2. I bilagorna I och II anges de fordonskategorier som ska provas, trafiksäkerhetsprovningarnas periodicitet och vilka komponenter som ska provas.

Artikel 2
De trafiksäkerhetsprovningar som föreskrivs i detta direktiv ska utföras av medlemsstaten eller av ett offentligt organ som utsetts av staten för detta uppdrag eller av organ eller institutioner, även i vederbörlig ordning auktoriserade privata sådana, som utsetts av och som direkt övervakas av staten. Om de institutioner som utsetts att handha trafiksäkerhetsprovning samtidigt utför reparationer av fordon, ska medlemsstaterna särskilt kontrollera att objektivitet och en hög kvalitet på provningen upprätthålls.

Artikel 3
1. Medlemsstaterna ska vidta sådana åtgärder som de anser nödvändiga för att det ska kunna styrkas att ett fordon har genomgått en trafiksäkerhetsprovning som minst uppfyllt kraven i detta direktiv.

Dessa åtgärder ska anmälas till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen.

2. På samma grunder som om medlemsstaten själv hade utfärdat intyget, ska varje medlemsstat erkänna intyg som utfärdats i en annan medlemsstat och som styrker att ett motorfordon som är registrerat på den statens territorium, tillsammans med tillhörande släp- eller påhängsvagn, har genomgått en trafiksäkerhetsprovning som minst uppfyller kraven i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska tillämpa lämpliga förfaranden för att så långt det är möjligt säkerställa att bromsprestandan hos fordon som är registrerade på deras territorium uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv."

Detta är vad EU-förordningen föreskriver. För svenskreg bil gäller svensk lag.

Vissa länder (exempelvis Nederländerna) bötfäller de bilägare som inte besiktigar sin i NL registrerade bil. Kanske gäller motsvarande i Tyskland, men i Sverige är lagen skonsammare. Obesiktigad svenskregistrerad bil får körförbud så fort den kommer till Sverige, men körförbudet gäller inte när bilen befinner sig utomlands.

Det finns således inget förbud mot att bruka en obesiktigad svenskregistrerad bil utomlands.

Anledningen till att Sverige inte erkänner besiktning i Spanien är att svensk ackreditering av besiktningsföretag numera sker per län. (Två riksdagsmotioner, en S och en M, om att Sverige borde ändra lagen och godkänna besiktning i annat EU-land behandlades i våras, men avslogs)

Tillsvidare gäller således ovanstående för svenska bilar.

Även av försäkringsskäl är det klokt att göra en frivillig besiktning så man kan visa att bilen är ok.
Här finns en välskriven kommentar som förklarar detta: http://www.husbilsklubben.se
Gerard
2013-11-03 13:21:44
Varför inte ta och registrera in bilen i Spanien om den ändå är tänkt att vara kvar i flera år? Kan visa sig bli billigare än att hålla på och betala fordonsskatt och andra avgifter i Sverige.
Om man är stadigvarande bosatt (resident) i Spanien är det enda möjligheten. Då får man inte ha kvar svenska plåtar.
Ett exempel.
En VW Passat omregistrerades till spanska plåtar 2006. Kostnad för detta ca 470 Euro.
Fordonsskatten i Spanien varierar från kommun till kommun, men är lägre än i Sverige. Försäkringskostnaden ungefär den samma. Exemplet gäller en bil som tidigare varit försäkrad i storstadsområde i Sverige.
Fordonsskatt i Sverige (2036 kr år 2005) ca 225 Euro,
Fordonsskatt i Spanien för samma bil ca 75 Euro.
Skillnad 150 Euro. Alltså 150 Euro i mindre kostnad/år.
Efter lite drygt 3 år har kostnaden för omregistreringen sparats in. Från år 4 går man + jämfört med att ha bilen kvar med svenska skyltar.
Det här är bara ett exempel. Men verkligt. Gäller inte för alla bilar och alla platser i Spanien, men det kan vara något att räkna på.

Gunnar
2013-11-03 14:26:29
Gunnar. Det har framgått tydligt vad du tycker, men det är upp till var och en att välja. Det jag intresserat mig för är vad som gäller formellt. Tyvärr blandas rykten och åsikter ofta ihop med fakta. Ytterligare ett faktum är att skatt och försäkring för en svenskregistrerad bil i Spanien bara behöver betalas för den tid bilen används (eftersom den lätt kan ställas av när ägaren är i Sverige). Motsvarande möjlighet finns inte för en spanskregistrerad bil.
Gerard
2013-11-03 14:33:52
Den här tråden har blivit väldigt lång. Utöver det jag skrev i mitt första inlägg kan följande sammanfattning vara användbar:

1. Det skulle vara orimligt att en utländsk bil som körs i Spanien några få månader per år skulle omregistreras och skattas i Spanien hela året, och att den sedan skulle åter omregistreras till Sverige när den körs tillbaks till Sverige.

2. Det jag skrivit i mitt första inlägg gäller bara om bilens ägare bor i Sverige. Alla ni som bor i Spanien eller vistas i Spanien mer än 6 månader per år måste spanskregga er bil. Ni får inte ens låna en utlandsreggad bil i Spanien.

3. Det finns ingen gräns för hur länge bilen får FINNAS i landet. Trafiklagarna gäller endast bilar i trafik. Bilen får däremot bara ANVÄNDAS i Spanien mindre än 6 månader per år, dvs när ägaren befinner sig i Spanien. Därför ska den tas ur trafik om den är kvar i landet och bör placeras på en privat inhägnad parkering när ägaren lämnar Spanien.

4. Spanska myndigheter försöker hitta utländska bilar som används av spanska invånare. Därför är det viktigt att du kan visa att du bor i Sverige och göra troligt att bilen bara används i Spanien del av året, exempelvis genom ett intyg från en långtidsparkering.

5. Svensk bil som inte besiktigats har körförbud i Sverige enligt svensk lag, men körförbudet gäller endast i Sverige. I Spanien kan man göra en frivillig besiktning för att visa att bilen är i trafiksäkert och miljömässigt godtagbart skick.

6. Det dokument ( "BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992") jag hänvisat till syftar bl.a. till att säkerställa att spansk lag följer EU-direktiven. Det handlar således inte om att strunta i lagarna, utan om att följa lagarna (vilket kan vara nog så svårt i Spanien).
Gerard
2013-11-05 13:28:31
Jag körde för några år sedan ned min gamla bil til solkusten och registrerade den där för spanska plåtar. Samtidigt ställde jag av den i Sverige. Enligt vad jag vid den tiden läst någonstans skulle Spanska TRaffico meddela Sveriges myndighet att bilen omregistrerats till Spansk. Detta har troligen ej skett eftersom jag varje år måste betala registerhållningsavgift för min avställda bil. Kostar ca 50kr/år. Jag tycker det är värd de pengarna att få behålla svenska skyltarna som jag kan montera på om jag tar tillbaka bilen till Sverige och ställer på den igen.

Har något blivit fel här? Eller är allt i sin ordning?. Jag tillbringar mindre än halva året i Spanien där jag har en lägenhet men är inte resident där.
Vetbast
2013-12-14 14:22:34
Mer en pittoresk kommentar; PÅ 70-talet när familjens gamla Volvo 140 användes här på svenska plåtar, men stod här för evigt var faktiskt svaret från Guardia Civil, trafikofficeren i lackhatt på sin vespa, att den inte fick brukas mer än 6 månader, men att det var ok att den stod i det privata garaget i mellantid... Och ingen besiktning, för körförbudet inträdde först hemma, men trafikförsäkrad i Sverige. Bilen återkom aldrig till Sverige.
Jonas
2014-11-16 12:53:28
Gerard,

du har tidigare skrivit om frivillig besiktning av kvarlämnad svenskregistrerad bil i Spanien som brukas av person som inte bor stadigvarande i landet (resident). Du har då hävdat att det enligt EU-bestämmelser är ok att lämna kvar sin svenskregistrerade bil i annat EU-land om den inte brukas mer ä 6 månader/år. Jag har undersökt om det är ok i förhållande till gällande regler och resultatet är följande.

Man kan göra en frivillig besiktning av sitt fordon i Spanien. Likaså kan man göra en inofficiell besiktning av en utlandsregistrerad bil i Sverige.

Men ingen av dessa besiktningar är något som Spanien eller Sverige kan godta. Detta på grund av att periodisk trafiksäkerhetskontroll är reglerat i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009.

"Om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet". Där sägs i kapitel 1 artikel 1:

I varje medlemsstat ska i den staten registrerade motorfordon
med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk
trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv.

Det betyder att du inte kan göra en kontrollbesiktning i Spanien och få den godkänd som en svensk kontrollbesiktning. Fordonet ska besiktas i det land där fordonet är registrerat.

Den här informationen har jag fått av Transportstyrelsen i Sverige.
Se också http://www.notisum.se
Om man gör en frivillig besiktning i Spanien av sin svenska bil i så är det inget spanska myndigheter kan godta. Däremot får man ju reda på om det är något fel på bilen som måste åtgärdas. Så på det sättet kan det vara bra. Men det hjälper inte om polisen är nitisk i sin kontroll om man blir stoppad.
Du har också hänvisat till Rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009, men att för svenskregistrerad bil gäller svensk lag.
Nu är det ju så att svensk lag i det här fallet är samma som direktivet. Att då hänvisa till svensk lag gör inte saken bättre.
Du skrev också ”Det finns således inget förbud mot att bruka en obesiktigad svenskregistrerad bil utomlands.”
Enligt EU-lagstiftningen ska alla fordon och släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningarna ska se till att alla fordon i EU är trafiksäkra och uppfyller samma säkerhetsnormer som när de registrerades för första gången.
och
I varje medlemsstat ska i den staten registrera motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv.
Således framgår det helt klart att svenskregistrerad bil skall besiktigas i Sverige för att vara godkänd för trafik inom EU.
Man kan alltså inte köra omkring med bilen i Spanien och strunta i om den har körförbud i Sverige.
Enligt EU-förordningar är det ok att lämna sin svenskregistrerade bil i Spanien om den är besiktigad och godkänd i Sverige.

Gunnar
2014-11-17 20:30:00
Gunnar. Det du skrivit senast utgör inget nytt. Flertalet andra länder har straffpåföljd om obesiktigad bil inte besiktigas eller avregistreras. Oavsett EU direktiven innebär emellertid inte svensk lag att ägaren kan åläggas att besiktiga sin bil, utan endast att obesiktigad bil inte får köra på svenska vägar. På detta sätt kan man hävda att Sverige inte implementerat EU förordningen till fullo, men det är en sak mellan Sverige och EU.
Gerard
2014-11-17 22:18:13
Enligt EU-lagstiftningen ska alla fordon och släpvagnar besiktigas regelbundet. Besiktningarna ska se till att alla fordon i EU är trafiksäkra och uppfyller samma säkerhetsnormer som när de registrerades för första gången.
Besiktningarna skall ske regelbundet från det bilen är 4 år.
Svenskregistrerad bil skall besiktigas i Sverige. Inte i t.ex. Spanien.
Om inte bilen är besiktigad blir det körförbud. I hela
EU.
Gerard, du har alltid hävdat att EU:s regelverk gäller även för Spanien. Och det håller jag med dig om. Så varför vill du frångå den principen i det här fallet?
Gunnar
2014-11-17 23:12:22
Gunnar. Din förra kommentar har jag redan besvarat. Din senaste kommentar är snarast en åsikt. Personliga debatter hör knappast hemma här. Därför avstår jag från att besvara det du skrev sist.
Gerard
2014-11-18 00:36:41
Gerard. EU-regler min personliga åsikt???
Gunnar
2014-11-18 15:53:05
För att möjligen reda ut begreppen ytterligare, eftersom inte alla tycks ha uppfattningen att det är förbjudet att köra svenskregistrerad bil i Spanien som inte är besiktigad och godkänd i Sverige, har jag än en gång varit i kontakt med Transportstyrelsen i Sverige och frågat följande:

"Har jag rätt i min uppfattning att körförbudet gäller i hela EU eftersom den svenskregistrerade bilen inte är besiktigad och godkänd i Sverige?"

Svaret var:
”Ja, du har rätt att körförbud gäller inom hela EU. Och inte bara inom EU utan körförbudet gäller även i övriga länder i världen."

Kanske kan svaret få någon att tänka sig för innan han/hon kör en obesiktigad svenskregistrerad bil i Spanien. En bil som inte är besiktigad och godkänd vid besiktning i Sverige! En bil som därför har körförbud även i Spanien!Gunnar
2014-11-21 14:09:05
Engelsmän har ju jagats för sina bilar i Spanien. Läste en artikel från "funkan" där en lokalpolis satt sig in i frågan. Det är respektive land som tillser att bilar som brukas inom Eu uppfyller Eus krav. Därför är det Sverige som skall tillse att en Svensk bil i trafik i Spanien är behörig i trafiken och ej framförs med körförbud. Sammarbete inom Europa gör ju nu att även spansk polis har tillgång till Svenska register. Undrar vad böterna är för att framföra en bil med körförbud pga utebliven besiktning?
Sharky
2014-11-21 14:24:20
I länken http://www.sydkusten.es har signaturen PM skrivit vad som hände med hans bil.
Det är inte bara PM som fått sin bil beslagtagen av polisen p.g.a. körförbud.
Vad böterna blir för svensk bil med körförbud som stoppas av spansk polis vet jag inte.
Gunnar
2014-11-22 01:49:33
Efter de senaste inläggen här finns det anledning att klargöra rättsläget. (Ett problem är att myndighetsrepresentanter i såväl Sverige som Spanien ofta lämnar felaktiga besked). Så här är det:

Inom EU finns en strävan att uppnå gemensamma regler gällande besiktning av fordon. Detta uppnås genom EU-direktiv som varje medlemsstat är skyldig att införa i sin egen nationella lagstiftning. De nationella lagarna styr sedan individernas rättigheter och skyldigheter i respektive stat. Tidigare gällande EU-direktiv avseende fordonsbesiktning är 2009/40/EG av den 6 maj 2009. Detta direktiv har bildat grund för motsvarande svensk lag, nämligen:

Fordonsförordning (2009:211). Detta är en nationell lag som enbart gäller inom Sveriges gränser. Motsvarande lagar finns i övriga EU-länder. Några i detta sammanhang relevanta delar av Fordonsförordningen är 2 Kap 14 § som föreskriver att ägaren är skyldig att underhålla och sköta sitt fordon så att det "är i föreskrivet skick". Vidare står i 6 Kap 15 §: "Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3-11 §§, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning". I 6 Kap 21 § står bl.a. att "Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts" och att "Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning". Eftersom detta är en nationell lag, gäller körförbudet endast i Sverige. Den svenska lagstiftningen innebär således ingen skyldighet att besiktiga fordon, utan endast ett förbud att bruka ett obesiktigat fordon i Sverige. Många andra EU-länder har strängare lagar som innebär att bilägaren är skyldig att ombesörja att ett registrerat fordon besiktigas oavsett om fordonet används i landet.

Direktiv 2009/40/EG har ersatts av Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014. Medlemsstaterna i EU ska anta nya lagar i enlighet med det nya direktivet senast den 20 maj 2017.

I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) "Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna." Med andra ord bör Sverige i kommande lagstiftning göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning.
Gerard
2014-11-22 10:19:20
Kommer man i framtiden att kunna besiktiga en sSvensk bil i Spanien så är ju saken löst.

Men nu är tolkningen ensidig. Sverige ställer krav i sin lag om att bilar i trafik skall ha trafikförsäkring , skatt och kontrollbesiktning.

Spanien har samma krav , vanligtvis så kontrolleras bara försäkringen.

Analogt med ovanstående resonomang om Svensk lagstiftning.
Så skulle man kunna köra utan allt. Varför särbehandla kontrollbesiktningen?
Sharky
2014-11-22 12:39:39
Direktiv 2009/40/EG ska upphöra att gälla från och med den 20 maj 2018 då det nya direktivet 2014/45/EU träder i kraft.
I nya direktivet står helt riktigt att
"Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna."

Bör ges befogenhet betyder inte att man måste. Återstår att se hur Sverige bedömer situationen. Visst skulle det vara bra för ägare av svenskregistrerade bilar i Spanien om den möjligheten kommer.
Notera också att det står:
"Varje medlemsstat ska se till att fordon som är registrerade på dess territorium, genomgår periodisk provning i enlighet med detta direktiv på ett provningscentrum som godkänts av den medlemsstat i vilken fordonen i fråga är registrerat."

Så där är det ingen förändring.

Men ca fyra år till gäller nuvarande direktiv.
Gunnar
2014-11-22 13:00:59
Direktiv är som jag skrivit riktat till länderna i EU. För personer gäller respektIve lands lagar. Svensk lag ålägger ingen att besiktiga sin bil så länge den inte brukas i Sverige. Vad spansk lag säger om utlandsregistrerade bilar framgår av mina tidigare inlägg.
Gerard
2014-11-22 15:10:44
EU-direktiv innehåller mål som EU-länderna ska följa, men exakt hur de ska göra det bestämmer de själva. Därför ska ett direktiv genomföras, eller ”införlivas”, i ett lands nationella lagstiftning. Info från eu-upplysningen.se

Från direktivet "I varje medlemsstat ska i den staten registrerade motorfordon med tillhörande släp- och påhängsvagnar genomgå periodisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med detta direktiv."

Transportstyrelsen, Sektion regelinformation: "När och var ett fordon ska genomgå periodisk trafiksäkerhetskontroll är reglerat i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/40/EG av den 6 maj 2009" samt "Det betyder att du inte kan göra en kontrollbesiktning i Spanien och få den godkänd som en svensk kontrollbesiktning. Fordonet ska besiktas i det land där fordonet är registrerat."

Transportstyrelsen, Trafikregistret, svarade på min fråga om körförbudet gäller i hela EU eftersom den svenskregistrerade bilen inte är besiktigad och godkänd i Sverige: "Ja, du har rätt att körförbud gäller inom hela EU."

Gerard du har tidigare hävdat att EU-regler gäller framför nationella lagstiftningar. Något som jag håller med dig om. Men jag har också skrivit att länderna inte alltid har anpassat sina regler till EU-regler och därför kan problem uppstå. Men nu har du tydligen ändrat dig. Visst kan man göra en frivillig besiktning i Spanien för att få reda på att bilen är ok, men den uppfyller ändå inte de regler som EU-direktivet anger för att ett fordon skall vara godkänt för trafik. Ett EU-direktiv som alla länderna inom unionen skall följa.

I det här fallet litar jag på svaren de olika handläggarna hos Transportstyrelsen har gett mig.

Ännu ett inlägg i denna never ending story.

Gunnar
2014-11-22 16:55:22
Gunnar upprepar nu vad han skrivit tidigare. Ingen har pekat på spansk lag som förbjuder att ett utländskt fordon som är trafikvärdigt (enl spanska besiktningsregler) får användas i Spanien. Godtyckliga åsikter har inget juridiskt värde. Var och en tar naturligt vis ansvar för sina egna handlingar. Personliga debatter om vem som litar på vem hör knappast hemma här.

Solvit är den instans medborgare i EU kan vända sig till om man anser att ett land inte följer EU-direktiv.

Sharky har berört skatt och trafikförsäkring. Reglerna för dessa är glasklara i båda ländernas nationella lagstiftning.
Gerard
2014-11-22 17:13:35
Tänk tvärt om skulle Sverige tillåta att obesiktigade Estlänska bilar for omkring på vägarna.

Varje EU land tillser att bilarna uppfyller det egna landets krav för att kunna framföras i andra länder i begränsad tid.Sharky
2014-11-22 18:47:47
Spanska besiktningsregler?
Godtyckliga åsikter? Man kan undra vad Transportstyrelsen säger om det eftersom det också är deras svar som ifrågasätts.

Spanien är ett EU-land och direktivet gäller också Spanien!

Spanien kan mycket väl tillåta besiktning av utländska bilar likaväl som den möjligheten finns i Sverige. Men bilen blir inte godkänd enligt reglerna i direktivet. Jag kan göra en s.k. inofficiell besiktning av min spanska bil i Sverige, men det inget som Spanien enligt direktivet kan erkänna.

Polisen har beslagtagit svenskregistrerade bilar med körförbud på på flera platser i Spanien. Föga förvånande!

Tänkvärt det Sharky skriver om bilar från Estland. Troligen skule det bli en massiv kritik från alla håll.
Gunnar
2014-11-25 11:09:44
Från sidan Andalucia.com
FOREIGN PLATED CARS

If you are a foreigner in Spain for more than six months (182 days) in one year then legally you must import your car onto Spanish number plates. The six month requirement is on the owner and not the car itself. As the movement of EU citizens is not recorded by passport stamps these days it may be more difficult to prove your status should the police request it. Keep a plane ticket should this situation apply to you.
EU legislation requires that a car be insured in its country of registration. An insurance company will require the car to be road legal and ask to see a vehicle inspection certificate. (MOT in the UK, ITV in Spain). You can not obtain a valid test certificate in the country of registration if the car is in Spain.
In practice it is not difficult to find insurance agents who will insure your car and who will accept a Spanish ITV certificate as evidence of road worthy-ness. However by not being strictly legal you risk an insurance company refusing to meet a claim.
Spanish Law permits a foreign car to drive on Spanish roads as long as the car is road legal in its own country. A UK car for example without a UK MOT can not be legal in Spain.
There are many foreign cars in Spain and the police do not appear to make it a priority to check their paperwork.
Non EU citizens who are tourists in Spain for less than six months a year may keep their foreign plated cars in Spain as long as they have them "sealed" or "precintado" by customs officials.

Gunnar
2014-11-25 14:09:09
Precis Gunnar det jag också läst mig till. Översätter förtydligar och försvenskar. Näst sista stycket.

Spansk lag tilåter en utländsk bil att framföras på Spanska vägar så länge som den är laglig i sitt hemland.
En Svensk bil t.ex. utan godkänd besiktning ( i Sverige ) kan inte framföras lagligt i Spanien.
Sharky
2015-12-02 12:36:32
jag har en bil i spanian med svensk register.
jag köpte en lägenhet och vill bör i spanian.kan jag byta min svensk bil register till spansk register ??
och hur mycket euro måste man betalar?
täck
bahram
bahram
2015-12-06 17:52:58
Har haft uppfattningen att vid en "Volentaria"besiktning av sin utlandsregistrerade bil, kunnat, beroende på tidslängden på godkännandet, varit möjligt att framföra sin bil inom Spanien, trots hemlandets körförbud. Men detta verkar vara fel om ovan kommentarer stämmer? Så även om jag skulle göra en besiktning av min svenska bil i Spanien, som trafikmässigt skulle uppfylla kraven och bli godkänd, så skulle detta dock ej hindra polisen för att beslagta min bil pga
att jag har ett automatiskt körförbud på denna i Sverige. Alltså tages min bil i beslag pga detta och ej att det inte skulle uppfylla spanska besiktnings regler. Skattemässigt och försäkringsmässigt eftersom den är påställd, betalas av mig ändå till svenska staten.
Jag är icke resident, bör jag tillägga.
mvh
Werner
werner
2015-12-06 22:41:40
Werner, i den här långa tråden finns tyvärr motstridiga påståenden om detta. Det är upp till dig att välja om du tror på dem som påstår att en svenskregistrerad bil som besiktigats i Spanien kan tas i beslag trots att den uppfyller spanska regler. Som framgår av minakommentarer är detta inte sant.
Gerard
2015-12-07 08:58:58
Kort kommentar.
Den kan tas i beslag!
Gunnar
2015-12-07 15:12:43
Nja, jag har även den uppfattningen att ett annat utländsk fordon, säg ett i detta fallet tyskt, just har denna möjlighet, att "besiktiga"(volentaria) fordonet i Spanien och därmed slippa köra till TÜV i sitt hemland för besiktning. Men naturligtvis gäller godkännandet enbart för bruk i Spanien. Perioden för hur länge fordonet då får brukas i Spanien är 2 år eller 1 år beroende på fordonets ålder.
Så varför skulle detta då ej vara möjligt om fordonet var svensk registrerat?
(körförbudet gäller ju enbart inom Sverige)
Ovanstående påstående fick jag kännedom om, TüV, då jag importerade en bil från Tyskland till Sverige 2011)
mvh Werner
werner
2015-12-07 18:28:01
Jag har ett flertal gånger besiktigat en av mina bilar som är svenskregistrerad här i Spanien och blivit stoppad av polisen också, de har aldrig påpekat att det skulle vara olagligt på något sätt.
Dock måste man ha den trafikförsäkrad och betala den svenska skatten.
Man får även köra den genom Europa upp till Sverige och där ska du då ha en bokad tid hos en bilbesikning nära där man kommer in i Sverige.

Stefan
2015-12-07 20:01:38
Trafikverket har sedan en tid en annan syn. De meddelar nu på fråga och omfråga att körförbudet gäller oavsett var bilen är. Den gamla reheln om att det inträdde vid gränsen och att man då behövde ha en tid hos SBP, för att få köra dit, har de övergett. Jag har frågat om när och på vilka grunder de tolkat nytt, men får ej svar. Sedan säger de att det upp till varje land att bedöma hur en svensk bil med körförbud får framföras i det landet. På min fråga hur man ska kunna ta husbilen 18 månader runt om i världen har de inga svar, mer än att det bara är i Sverige en svensk bil kan besiktigas. Det kan innebära mer begränsningar för försäkringsvillkor.
Jonas
2015-12-08 08:00:11
Ja det är väl det som är problemet, ingen kan klart ge ett besked. Vad grundar trafikverket sin nya "syn" på, är det beroende på vilken tjänsteman man frågar, eller ? Verkar i varje fall ej genomtänkt som i det fallet du nämner Jonas, med husbilen runt världen. Skall den då fraktas hem på kärra eller dolly? Eller man säger helt frankt," till närmsta svenska besiktning i Sverige" men det fungerar ju inte heller riktigt, man har kanske på sin världen runt resa flera hundratal mil hem. Var ligger här då det logiska och förnuftiga?
Men sant är ju att en svensk bil bara kan besiktigas i Sverige, och det ifrågasätter vi säkert inte, men att det sedan skulle bli förbjudet utanför Sveriges gränser att köra sitt fordon, ifrågasätter jag starkt.
Detta styrks ju också lite av vad Stefan ovan skriver om sina erfarenheter, samt även det jag också ovan skrev om. Detta gäller ju som vi skrev, Spanien.
mvh
Werner
Werner
2015-12-08 08:13:03
Ja det är väl det som är problemet, ingen kan klart ge ett besked. Vad grundar trafikverket sin nya "syn" på, är det beroende på vilken tjänsteman man frågar, eller ? Verkar i varje fall ej genomtänkt som i det fallet du nämner Jonas, med husbilen runt världen. Skall den då fraktas hem på kärra eller dolly? Eller man säger helt frankt," till närmsta svenska besiktning i Sverige" men det fungerar ju inte heller riktigt, man har kanske på sin världen runt resa flera hundratal mil hem. Var ligger här då det logiska och förnuftiga?
Men sant är ju att en svensk bil bara kan besiktigas i Sverige, och det ifrågasätter vi säkert inte, men att det sedan skulle bli förbjudet utanför Sveriges gränser att köra sitt fordon, ifrågasätter jag starkt.
Detta styrks ju också lite av vad Stefan ovan skriver om sina erfarenheter, samt även det jag också ovan skrev om. Detta gäller ju som vi skrev, Spanien.
mvh
Werner
Werner
2015-12-08 09:16:56
Lite fakta om detta: Fordonsförordninge (2009:211) är den lag som styr kontrollbesiktning och den har inte ändrats. Det är en nationell lag och den gäller för fordonstrafik i Sverige. (För fordonstrafik i Spanien gäller spansk lag). I fordonsförordningen står bl.a. att "Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning". Den svenska lagstiftningen innebär ingen skyldighet att besiktiga fordon, utan endast ett förbud att bruka ett obesiktigat fordon i Sverige. Många andra EU-länder har strängare lagar som innebär att bilägaren är skyldig att ombesörja att ett registrerat fordon besiktigas oavsett om fordonet används.

Vad gäller trafikförsäkring är det försäkringsvillkoren som är avgörande för relationen mellan bilägaren och försäkringsbolaget. Därutöver finns en lag, Trafikskadelag (1975:1410). Där står i 2§ att "Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt" och i 5§ står att "En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring". Således kan inte försäkringsbolag vägra att trafikförsäkra ett obesiktigat fordon.
Gerard
2015-12-08 19:47:53
Svensk lag och spansk lag är underordnad EU-lag.
EU-lag gäller före svensk lag. Källa: Riksdagens EU-upplysning
Gunnar
2015-12-09 08:05:08
Gunnar, vilken lag åsyftar du på i detta sammanhang? Det finns ju olika typer av Eu-lagar vissa bindande andra ej.
mvh
Werner
Werner
2015-12-09 08:55:55
EU-rättens företräde är inte relevant i denna diskussion. I korthet är det så här: Svenska myndigheter (och spanska) ska alltid ha stöd i landets nationella lagstiftning för sina beslut. Om nationell lag strider mot EU-lag ska den nationella lagen anpassas till eu-lag. Om så inte sker kan en part åberopa EU-lag inför domstol.
Gerard
2015-12-09 09:25:00
Som Gerard skriver skall nationella lagar som strider mot EU-lagar anpassas till EU-lagar. Se t.ex. http://www.eu-upplysningen.se
Gunnar
2015-12-09 10:04:35
Tack för båda svar.
Föreligger då i denna debatt en motstridighet mellan den spanska "trafiklagen" och eu-lagen eller är " EU-rättens företräde inte relevant i denna diskussion" som Gerard skriver. I såfall varför? Någon som vet?
mvh
Werner
werner
2015-12-09 10:38:38
Eu-lag föresķriver att varje medlemsstat ska se till att i det landet registrerade bilar besiktigas. Man kan tycka att Sverige inte lever upp till det fullt ut. I övrigt föreligger ingen motstridighet. Men som sagt, nationella lagar gäller i båda länderna. För övrigt se www.solvit.se.
Gerard
2015-12-09 13:22:08
I Spanien sköter Itv bilbesiktning. De följer enligt lag det EU-Direktiv som reglerar kontrollen. Utländska fordon kan göra en kontrollbesiktning liksom man i Sverige kan besiktiga ett spanskt fordon. Dessa besiktningar ger inget officiellt intyg. Det visar bara fordonets status. Spanska polisen har svarat mig att de på grund av tidsbrist inte bryr sig om att reglerna inte följs. Inte att det är ok att strunta i reglerna utan hänvisar till Tullens avdelning.
Svenska Transportstyrelsen hävdar med bestämdhet att körförbudet gäller i hela EU.
Så för närvarande verkar det vara en fråga för det egna samvetet.
Gunnar
2015-12-09 15:16:58
Tack för svaren!
I så fall verkar det ju tämligen klart det här.
Samtidigt har Bilprovningen i vissa fall( beroende på vem man talar med, kanske) en annan syn än Transportstyrelsen. Skulle Transportstyrelsen uppfattning enbart gälla inom EU?
Hur gör man då med husbilen som är ute och resor mer än ett år? Inget ovanligt i dagens värld.
mvh
Werner
werner
2016-01-03 17:14:48
Här är svaret från en insatt!

Vill besikta i Spanien
Vi har en bil som fått körförbud nu när vi är i Spanien. Kan jag besiktiga bilen där? Hälsningar Zaba.

MORGAN: En kontrollbesiktning gjord i Spanien är inte giltig i Sverige, så bilen måste kontrollbesiktas så snart den kommer till Sverige. Eftersom bilen har körförbud måste du köra kortast lämpligaste väg till besiktningen. Mitt råd är att du låter göra en frivillig trafiksäkerhetskontroll i Spanien så att du har ett papper på att bilen inte är i ett trafikfarligt skick ifall att du har oturen att bli inblandad i en trafikolycka. Om det då vid en polisutredning i Spanien framkommer att du brukat en svenskregistrerad bil med körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning kan du få stora problem och riskerar att bli dömd som vållande till trafikolyckan samt olovlig körning.
Benke.
2016-01-04 08:20:10
Benke, "olovlig körning" kan bara ifråga komma ifall du saknar körkort, har alltså inget med "automatiskt eller kvalificerat körförbud" att göra. "grov olovlig " körning = återupprepning av förande av fordon utan innehav av körkort.
Däremot ditt råd om en frivillig trafiksäkerhetskontroll, den kan jag köpa-
Werner
werner
2016-01-06 18:57:59
Benke., werner,
ersätt "olovlig körning" med "köra olagligt" så blir det bättre.
Gunnar
2016-01-07 08:44:35
Gunnar, "köra olagligt" är ett begrepp som officiellt inte finns. Däremot "olovlig körning" är samma sak som ,framföra fordon utan innehav av KK.
Att köra olagligt i dagligt i språkbruk kan ju omfatta allt från slitna däck till felaktig last osv.
mvh
Werner
werner
2016-01-12 20:09:35
Så. Vad blir då ett kort svar på frågorna:
Förutsättning: Svensk registrerad bil, bosatt i Sverige, bil försäkrad & skattad i Sverige.
Fråga 1: Får (lagligt betraktat) bilen köras ner till Spanien och "stanna kvar" där för att köras då och då så länge bilskatten betalas i hemlandet Sverige?
Fråga 2: Om inte, vad behövs då göras?
2)
Steffo
2016-01-12 20:36:55
Steffo. Ett kort svar... Men svar på din fråga finns i den här tråden om du orkar läsa. Där framgår också att det finns delade meningar om detta.
Gerard
2016-01-13 07:11:14
Steffo, jag precis som en del andra har ställt samma frågor som du ställer med samma utgångspunkt som din.
Min slutsats av detta är: När bilen får ett autumatiskt körförbud pga att du ej har besigtigat bilen i Sverige har den spanska polisen/ tullen möjlighet att sätta stopp för fortsatt bilkörning i Spanien. Men, att det tvunget innebär detta är ej säkert pga att man står inför en omfattande uppgift och därför gärna "sopar problemet under mattan". Därför kan man klara sig (kanske) om du gör en frivillig "besiktning" av din bil så att du får ett intyg på att din bil, trots autumatiskt körförbud hemma, ej är trafikfarlig i Spanien. Men som sagt inget man kan räkna med.
Sedan bara, bilskatten har inget med ett körförbud att göra utan enbart om bilen är påställd eller ej. Är den påställd, lika med skyldig att betala fordonsskatt. Så problemet är "endast" är din bil kontinuerligt besiktigad eller ej.
Av detta följer för min del; inregistrering i det spanska bilregistret. En kostnad på ca 1000-1500 euro.
mvh
Werner
werner
2016-01-17 15:35:40
Har läst hela tråden och kontentan är väl att en svensk reggad bil inte måste lämna Spanien efter 6 mån, bara den inte brukas i mer än 6 mån/år, så långt är det glasklart.
Sen vad som eg gäller när bilen fått körförbud i Sverige är ingen som lyckats redan ut, man verkar i vissa fall kunna klara sig ifall man gör en frivillig bes i Spanien men det finns inga garantier för detta så om man har en lite dyrare bil så är det inte så smart att chansa på detta då man i värsta fall kan få bilen konfiskerad. Så det som gäller och som jag inte riktigt förstår att folk inte gör istället är ju att köpa en spanien reggad bil i spanien om man vill ha en bil där på heltid, förstår inte alls vitsen med att ha en svenskreggad bil stående i Spanien i flera år?
pea
2016-01-18 07:00:58
Var hittar du en spansk reggad bil för mellan 1000-1500 euro?
För det är det priset du betalar för din egen svenska bil för att bli spansk. Din egen bil som du känner "utan och innan".
Du får minst räkna med 3000 euro för att kunna finna ett bra alternativ.

werner
2016-01-18 11:01:11
werner,
jag förstår inte riktigt ditt resonemang. Den till Spanien tänkta bilen är kanske värd något mer än 1000 - 1500 Euro om den säljs i Sverige? Pengar som kan användas för det spanska bilköpet. För inte hade du väl tänkt registrera in en bil som inte är värd mer än 1500 Euro?
Gunnar
Expertsvar:2016-01-18 11:08:06

Den här tråden har blivit rekordlång. Frågan handlar om "bilbesiktning av svensk bil i Spanien".

Frågan är besvarad av expertpanel samt flera kunniga läsare.
För övriga frågor rekommenderar vi att du söker i vårt stora arkiv efter svar eller ställer en ny egen fråga i vårt forum Fråga SK: http://www.sydkusten.es
Richard Björkman/Sydkusten
2016-04-19 15:58:16
Jag har semesterbostad i ES och en svenskreggad bil som inte sett Sverige på 10 år. Jag kom förra året i poliskontroll. Polisen kollade regbevis och försäkring och påpekade att jag inte hade månadssiffra på bakre skylten. (Det togs bort för många år sedan men inte i deras manual som de har med sig.) Polisen accepterade emellertid med glädje bilens ITV godkännande. Utan ITV hade de skrivit ut böter på stående fot på ett par hundra Euro sa de. (Precis som de gör för spanjorer antar jag)
Beslagtagande tror jag inte på. Har någon bevis för det enbart på grund av utebliven ITV.
E annan sak. Hur bevisar man svensk besiktning? Ska man ha internetutdrag med sig?
Roland
2016-04-20 10:42:00
min svenska bil är nu spansk.
tog tid och pengar men för andras info värd detta umbärande. Bästa rådet är: tålamod!
kostnad 1050 euro varav reg besiktningen kostade 146,50 euro. Resten administrativ,plåtar, gestoria mm. För dessa pengar hittar du inte motsvarande bil i Spanien som hemma är värd ca 8000kr. Plus i övrigt med bilägande härnere är betydligt billigare fordonsskatt samt bränslepris.
mvh
Werner
werner
Expertsvar:2016-04-20 11:10:24

Tack Werner för den informationen.
Richard Björkman/Sydkusten
2016-04-30 13:39:08
Tack Werner. Roligt att någon lägger upp info som faktiskt, praktiskt, genomfört SWE-ESP konvertering och inte bara en massa teori text om oklara lagar.
En sak som man kanske ska påpeka;köper man spansk begagnad bil i spanien får man oftast lokal garanti(bilar kan gå sönder, även importerade) och man slipper salt-rostiga bilar. Dock går leder och gummibussningar osv. hårt åt i värmen.
per
2016-05-09 19:20:13
Otroligt vilken energi svensk- spanskar lägger ned för att undvika minsta kostnad till Sverige! Men när Ni blir äldre, sjuka eller råkar illa ut, Då skall vi övriga svenska skattebetare ställa upp! Skriv Er i Spanien, och ändra Ert medborgarskap så vi slipper betala för Er.
Skallran
2016-05-09 19:36:06
Skallran,
din kommentar är bara trams!
Gunnar
2016-12-14 12:55:30
Hej. Undrar hur jag kan få tag på dig WERNER som registrerat din bil i Spanien. Bor själv här nere med en Svensk registrerad bil och skulle vilja ha lite hjälp.
MVH Danne
Danne
2016-12-17 09:36:53
Hej Danne
Här får du länken till den mycket duktiga gestorian som hjälpte mig:

katie @breakingspain.com
www.breakingspain.com
Werner
2016-12-18 20:08:34
Vart va detta nånstans? Jag bor i Barcelona
Danne
2016-12-19 23:16:51
Jag ska flytta till Mallorca med min kille i mars. Har funderat på att köra ner bilen, som är ägd av mig, dit. Trivs vi så kommer vi stanna för gott. Jag kommer dock att behöva flyga till Sverige kanske en vecka varje eller varannan månad för att jobba, driver eget bolag. Kommer även att ha kvar en hyreslägenhet i Sverige men alltså vara primärt bosatt i Spanien. Men hur ska jag fundera gällande det här med 6 månaders regeln, med tank på att jag åker till Sverige så regelbundet? Bilen kommer ju vara kvar på Mallorca. Undrar också om något verkar om samma inskattningspris gäller för alla orter/regioner i Spanien, eller är det dyrare på öarna? Skiftar det beroende på vilken typ av bil man har, eller ligger det på samma nivå (runt 1000 EUR?)? Jag har en Nissan Qashqai från 2013.
Ida
2017-02-06 17:04:36
Hej!

Först tack för så mycket info - men det kan bli för mycket!

Undrar om man kan registrera en svensk bil i Spanien (sommarbil) om du INTE är resident men har boende i landet. Vad jag förstått verkar det krångligt med alla otydliga o tolkningsfrågor som inte ger ett entydigt svar. Det är komplext - då det står någonstans "ej residenta" får ej framföra en spansk registrerad bil. Vi vistas perioder i ES, 3-4 gg/år o då i ca 3-5 veckor. Nu i läget när hyrbil är så dyrt - var tanken att ha en sommarbil på plats. Verkar helt omöjligt!?
Ej resident ES
2017-02-07 08:37:41
Jag har haft en svenskregistrerad bil parkerad på flygplatsen i 12 år. Jag ställer av den när den är parkerad där och ställer på den innan jag flyger ner.
Jag har åkt in i poliskontroll och visat grönt kort +spansk besiktning. Det var OK.
Varför krångla till det. Jag talar inte spanska och vill helst ha kontroll på skatt och försäkring på ett språk jag förstår

Roland
Roland
2017-02-07 08:53:47
Det fungerar för att polisen i Spanien ser mellan fingrarna. De anser att det är ett tull/skattebrott. Tänk om alla utlänningar i Sverige skulle göra som du gör.

Många från UK har blivit drabbade av razzior.
Sharky
2017-02-07 09:16:52
Sharky
Jag tror razziorna gäller residenta personer, inte turister.
Roland
2017-02-07 13:17:46
Tack Roland!

Ja, så tänkte vi göra från början!!

Men då försäkringsbolaget säger "bilen" får bara vara utomlands 182 dagar..
1 Vad händer då om man kör den efter 182 dagar vilket ju kommer att ske!?
(de kan ju iosf inte kontrollera.. men när man då besiktigar - hos IVA (Spansk) fattar FB. Även om jag ställer av bilen är den fortfarande utomlands.. Det kan bli dyrköpt om bolaget inte vill betala vid en olycka!?

Eller har ni BARA trafikförsäkring - vilket inget bolag kan neka till... och tar smällen vid en olycka på din egna bil?

Enligt villkor i försäkring:
Om fordonet används om det är belagt med körförbud - = i ersättning (allmänna villkor)
Om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i sträck när skadan inträffar, så lämnas i regel ingen ersättning vid skada.

Vilket innebär att försäkringen täcker INTE - gäller detta även Trafikförsäkringen mot tredjepart (då kan det bli super dyrt)

Verkligen villrådig.. Kan någon svara på den ursprungliga frågan :)

Ej resident ES
2017-02-07 16:13:45
Sharky
Jag mejlade if och frågade och fick svaret att försäkringen inte gäller högst 3 mån under tiden som jag är i Sverige. Det kvittar mig eftersom bilen står inhägnad och utan försäkring.

Kolla upp med olika försäkringsbolag först. Ställ en fråga och behåll mejlet med svaret ifall de ändrar sig om 10 år så du har bevis på det.

Jag rekommenderar en gammal bil eftersom bilarna inte rostar och man kör så lite.

roland
2017-04-08 15:58:21
Under flera år är det möjligt för bilägare från Holland att låta gora den bilbesiktning (APK) i Spanien. Detta måste göras i särskilda bilverkstäder. Det är mycket praktiskt om du kommer regelbundet för kortare tid med flyg till Spanien, men bilen alltid lämnas i Spanien.
Henricus
2017-05-03 21:26:57
Tack för oerhört uttömmande svar, nu får var och en välja om man vill köra Svenskreggad bil i Spanien. Trist dock att besiktning inte kan göras i Spanien som sedan skall gälla i Sverige. Vi får se vad EU kommer fram med i det nya direktivet som skall vara implementerat senast 20/5 2017.
Min fråga gäller om någon känner till ett Svenskt försäkringsbolag som är villig att utöver trafikförsäkringen försäkra en Svenskregistrerad bil som ej är besiktigad i Sverige,( körförbud ) men kontrollerad hos Spansk besiktningsverkstad.
Mark
2017-05-03 22:45:33
Det verkar nu som om fordonsförordning (209:2011) har ändrats nu så att besiktning av svenskregistrerad bil i t.ex. Spanien ska kunna godkännas i Sverige. Jag har bara hunnit studera detta lite hastigt, men lagen har justerats på ett antal punkter att gälla från 2017-05-20. Se t.ex. sista paragrafen nedan som finns i 7 Kap:
(Träder i kraft 2017-05-20 00:00:00)
21 § Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU, i den ursprungliga lydelsen, och enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprunglig lydelsen.
Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 17.1 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU, i den ursprungliga lydelsen, och fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 20.1 i direktivet, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1217).
Ändringar/Förarbeten (1)
Ändrad: SFS 2016:1217
Tillsyn m.m.
22 § Om inte annat föreskrivs, utövar Transportstyrelsen tillsyn över efterlevnaden av fordonslagen (2002:574), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning.
23 § I fråga om tekniska tjänster som är etablerade utomlands ska godkännandemyndigheten löpande förvissa sig om att organet uppfyller de krav som anges i 7 kap. 2 och 3 §§.

Detta behöver undersökas noggrannare genom kontakt med Transportstyrelsen efter 20 maj.
Gerard
2017-05-05 13:47:25
Skulle bli enklare för ägare till svenskregistrerade fordon om möjligheten att besiktiga i utlandet återkommer på något sätt.
Bra Gerard att du följer upp frågan efter 20 maj.
Men när inte den svenska regeringen tillåter besiktning vartannat år fram till fordonet är 10 år som i övriga EU bara för att "vi skall vara lite bättre" som Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson svarade när frågan ställdes av en journalist finns anledning att vara skeptisk till förändringar. 22 § "Om inte annat föreskrivs" blir kanske vad som styr det hela.

I dag gäller följande enligt Transportstyrelsen:

Svenskregistrerade fordon måste kontrollbesiktas i Sverige. För fordon som regelbundet finns utomlands under besiktningsperioden, men finns i Sverige under annan tid, kan man ansöka om dispens och eventuellt få besiktningsperioden ändrad. Vi tar inte ut någon avgift för prövning av sådan dispens.

Du ansöker på blanketten (Ansökan om undantag - fordon) som finns på blankettsida fordon till höger.

Dispens ges inte för fordon som finns utomlands hela året, utan de ska registreras i det land där de befinner sig.
Gunnar
2017-05-05 14:26:01
Spansk lag gäller i Spanien. Transportstyrelsen har inte jurisdiktion i Spanien. I Spanien gäller spansk besiktning
roland
2017-05-05 14:43:24
roland,
så enkelt är det inte.
Om en spansk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.
Men naturligtvis kan inte Transportstyrelsen styra vad DGT skall göra.
Gunnar
2017-05-05 14:45:36
Vad jag vet finns ingen EU lag om detta
roland
2017-05-05 18:21:29
I första hand gäller nationella lagar i varje eu-stat. On en nationell lag står i strid mot eu-lag kan en domstol besluta att eu-lagen övertrumfar den nationella lagen.

Gerard
2017-05-05 18:39:00
Se t.ex. vad som gäller för Sverige och EU lagar. http://www.eu-upplysningen.se
Ett annat exempel från verkligheten.
Ett land kan i sin lagstiftning om varselljus ha att det skall vara ljus fram och bak på fordonet på dagen. Men eftersom det i EU lagstiftningen står att ljus fram räcker gäller inte den nationella lagen om varselljus baktill.
Gunnar
2017-05-05 20:47:17
De eu-lagar vi talar om i detta sammanhang är eu-direktiv. I fallet med varselljus bak har Sverige ändrat reglerna för att följa eu. Vad gäller besiktningsreglerna har Sverige utformat svensk lag så att den stämmer med gällande eu-direktiv. Min poäng är att individerna förväntas känna till och följa nationella lagar och regler medan medlemsländernas parlament och myndigheter förväntas anpassa lagar och regler till eu-direktiv.
Gerard
2017-05-05 20:48:05
De eu-lagar vi talar om i detta sammanhang är eu-direktiv. I fallet med varselljus bak har Sverige ändrat reglerna för att följa eu. Vad gäller besiktningsreglerna har Sverige utformat svensk lag så att den stämmer med gällande eu-direktiv. Min poäng är att individerna förväntas känna till och följa nationella lagar och regler medan medlemsländernas parlament och myndigheter förväntas anpassa lagar och regler till eu-direktiv.
Gerard
2017-05-05 21:06:54
Gerard,
mitt exempel om varselljus gällde inte Sverige. Inte heller riktat till dig eftersom jag vet att du är insatt i detta. Det var ett rent allmänt resonerande om att de vanligaste EU lagarna är förordningar och direktiv. Som länderna skall infoga i sina lagar på något sätt. Något som inte alla vet.
Ser fram emot vad du kommer fram till om svensk besiktning i Spanien.
Likaså den ännu obesvarade frågan om vad som gäller campingfolket och registrering hos polisens utlänningsregister vid vistelse längre tid än 3 månader i följd i Spanien.
Gunnar
2017-06-10 15:13:21
@Gerard

Hej Gerard,
Har du fått något svar från transportstyrelsen huruvida man från 2017-05-20 kan besiktiga sin svenskregistrerade bil i Spanien eller Portugal (EU) och att det räknas som en godkänd besiktning även i Sverige?

Mvh
Christoffer
Christoffer
2017-06-10 17:31:52
Nya regler beslutade 20 maj men som inte träder i kraft förrän 20 maj 2018.
Verkar inte finnas intresse att ändra om besiktning i utlandet. Se de 2 länkarna som följer.
Kanske har Gerard någon annan information.

http://transportstyrelsen.se

http://transportstyrelsen.se
Gunnar
2017-06-11 12:07:09
Suck :)
JA, det blir aldrig tydligt hur man än ställer frågan!
Tydligen blev det inget angående besiktning utomlands (EU) Tycker bara det är konstigt man ändrar så oberoende kan göra det i Sverige - samtidigt tar man bort från Spanien, borde ju fortfarande fungera med "oberoende" även utomlands.
Fattar inte hur ni vågar köra oförsäkrade - då försäkringen bara gäller 182 dagar utomlands. Mina egna skador har jag ansvar för men ANDRAS kan blir katastrofalt dyra..
Nu kör jag en relativt ny bil som först ska besiktigas om två år - så denna gången går det bra.. F-bolaget kan inte kontrollera om jag kört hem emellan perioderna jag vistas där.
Men vem har sagt att livet skall vara lätt - om man vill göra rätt :)

Läste nu oxå att vi (utländska förare) alltid skall ha pass med sig och att i bilen ska det finnas TVÅ varningstrianglar, västar samt alltid försäkringspapper. Visste dock något av detta innan.

Har alltid förundrat mig över deras rondell körning : men det visar sig att ytterfil (höger) har företrädesrätt för, innerfil (vänster) -
Ja så var rädda om er i trafiken och se inte upp.. SE till sidan - Hahaha
Ej resident ES
2017-08-03 00:50:07
Gällande rondellkörning, så gäller samma regler även i Sverige. Dvs den som byter fil skall lämna företräde.
Det kan man tycka vad man vill om, men lag är lag.
CB
2017-08-03 12:32:43
Till ej resident ES
If anger att trafikförsäkringen gäller utan tidsbegränsning. Tidsbegränsningen gäller övriga delar. Fråga själv på ditt försäkringsbolag
Roland
Expertsvar:2017-12-28 17:00:21

På grund av störande skräpinlägg stänger vi nu kommentarsfältet på denna tråd, men behåller den publicerad för möjlighet till konsultation. Den som eventuellt har tillägg eller nya frågor i ärendet får publicera på en ny tråd som vi just skapat på nedanstående länk. Stort tack till alla som bidragit med fakta!
http://www.sydkusten.es
Mats Björkman/Sydkusten