I Benahavís regerar Partido Popular med egen, övervägande majoritet. Vid det senaste lokalvalet 2011 ökade partiet sina mandat från sex till åtta ledamöter, medan det enda oppositionspartiet PSOE har tre representanter. Åke Olofsson var åtta på PP:s lista och räknade inte med att bli invald i fullmäktige. Nu är han dock både bygg-, infrastruktur- och utlänningsråd i Benahavís.

Åke har precis nått ekvatorn på sin mandatperiod, när han tar emot Sydkusten i sitt kontor i det nya rådhuset. Det är en modern, respektingivande byggnad som vilar på högt på en sluttning, vid infarten till byn.
– Visst har vi fått ett fint rådhus, men det är väl tilltaget för mig. Jag behöver egentligen bara ett bord och två stolar, säger Åke, som har ett rymligt kontor med panoramafönster.

Åke Olofsson arbetar heltid med politiken och tjänande förra året drygt 41 000 euro brutto, delat på 14 utbetalningar.
– Extralönen i december (nära 3 000 euro) skänktes till välgörande ändamål, som en solidarisk gest med de offentliganställda i Spanien som alla fick sin julbonus uppskjuten förra året på obestämd tid, berättar Åke.

Nära sina medarbetare
Det nya rådhuset invigdes i september förra året och har kostat 5,8 miljoner euro. Strukturen fanns redan 1995, då det från början skulle bli en restaurangskola.
Medlemmarna i kommunstyrelsen har alla sina kontor på första våningen. Alla utom Åke, som sitter på byggavdelningen – Urbanismo.
– Jag föredrar att sitta nära mina kollegor, som jag jobbar dagligen med.

I samlingsrummet finns flera kartor, inte minst av den nya stadsplanen för Benahavís, som blivit omtvistad. Kommunens plan för de närmaste åtta åren har nämligen förkastats av de andalusiska myndigheterna. Argumentet är att den överskrider de gällande normerna, då den skulle möjliggöra en sjudubbling av befolkningsantalet.
– Detta är helt fel. Junta de Andalucía fixerar sig på den mantalsskrivna befolkningen, när det verkliga antalet kommunbor är mer än tre gånger så stort. Det är dessutom märkligt att regionalmyndigheterna förkastar en stadsplan som är mer restriktiv än den tidigare, menar Åke.

Junta de Andalucías veto har överklagats av kommunledningen till den andalusiska regionaldomstolen. Ett utfall väntas under våren, men oavsett domen kommer ärendet förmodligen att gå vidare till högre instans, så just nu är situationen relativt låst på byggfronten.
– Vi åberopar att stadsplanen i praktiken är antagen, då regionalmyndigheterna inte behandlade vårt förslag inom den lagstadgade tiden, tillägger Åke.

Använder ej plenisalen
Vi följer med byggrådet och hälsar på borgmästaren José Antonio Mena, som har ett ännu rymligare arbetsrum. I anslutning till det finns en stor samlingssal, där både kommunledningen och fullmäktige håller sina möten.
– Vi har naturligtvis en plenisal också, men vi är så pass få så vi har inte haft anledning att använda den ännu, berättar borgmästaren.
– Vi har fullmäktigestämma normalt varannan månad. Kommunledningen har dock möten åtminstone 1-2 gånger i veckan, tillägger Mena.

Vi frågar naturligtvis borgmästaren om Åke sköter sitt arbete ordentligt.
– Åke? Vår svensk är den som är mest hemma här. Han är oerhört duktig och kommer säkert att ta över så småningom!

Skillnad mot privata sektorn
Åke Olofsson, som arbetat med stora byggprojekt i tre olika världsdelar, är van att saker och ting fungerar smidigt och det gör det inte alltid i den offentliga förvaltningen.
– Det är naturligt att processen är långsammare här än i den privata sektorn. Det är fler instanser som är inblandade och dessutom är inte alla man arbetar med så erfarna. Trots allt tycker jag att det fungerar ganska bra.

Miljoner på banken
På byggdepartementet förvaltar Åke en budget på drygt tre miljoner euro i år. Kommunens totala årsbudget är på drygt 14 miljoner, vilket är en tiondel så mycket som exempelvis grannkommunen Marbella.
– Vi är ju betydligt färre innevånare också. Däremot har vi fördelen att ha 35 miljoner euro på banken, berättar det svenska byggrådet.

Få kommuner i Spanien, om någon, kan stoltsera med att ha ett ackumulerat överskott som motsvarar budgeten för nästan tre år.
– Det är tack vare pappan till vår nuvarande borgmästare, Antonio Mena, som ekonomin är så god. När han tillträdde som borgmästare fanns inga pengar alls i kommunkassan. Årsbudgeten är balanserad och har sänkts, efter att ett tag ha varit så stor som 24 miljoner euro.

Helst skulle Åke använda mer av reserverna till infrastrukturprojekt.
– Det är rätt tider att investera just nu. Benahavís har ett gott rykte som en kommun som betalar punktligt och det gör att man kan få rabatt från byggföretagen på upp till 30 procent.

Svensk gångväg till byn
Det största projektet som Åke driver i dagsläget är det första initiativet som han tog när han tillträdde posten. Det handlar om en ny gångväg till byn, som eventuellt kommer att uppföras delvis av ett svenskt bolag.
– Vi är i kontakt med Martinsons träbroar, som också bygger på Marbellas strandpromenad. De ska uppföra flera övergångar och gångdäck för fotgängare vid byns infart, berättar Åke.

Projektet har flera syften, men är framför allt en säkerhetsfråga.
– Byn ligger som bekant i en dal och vägen som leder hit är smal. Fotgängare är relativt oskyddade och det är lätt att det sker någon olycka. Med den nya gångvägen främjar vi både säkerheten, motion och höjer byns turistvärde.

Kommunen utvidgar sitt ansvar
Vid sidan av själva stadsplanen för de närmaste åtta åren har Åke inte några direkta storprojekt på gång. Det handlar mest om underhåll av infrastrukturen.
– Vad vi har gjort den senaste tiden är att kommunen har tagit över tjänster som gatubelysning och renhållning av gator i olika bostadsområden. Upplägget har tidigare varit att bostadsområdena själva fick ombesörja detta. Förra året tog kommunen över ansvarat för både La Quinta och Los Arqueros och i år lär det bli fler områden. Jag tycker att det är rimligt.

Grannkommunerna avundsjuka
Grannsämjan är god, även om det är oundvikligt att både Estepona och Marbella sneglar lite avundsjukt på Benahavís, för deras ekonomi. I samtliga tre kommuner regerar Partido Popular med egen majoritet och särskilt relationen till Marbella känns nära för Åke.
– Det var faktiskt borgmästaren i Marbella Ángeles Muñoz som värvade mig till Partido Popular 1990, när hon själv var fullmäktigeledamot i Benahavís.

Som byggråd är Åke eftertraktad av sina borgmästargrannar.
– När de gratulerade mig till utnämningen var de snabba med att samtidigt efterlysa infrastrukturprojekt vid kommungränserna. I Marbellas fall vill de att vi utvidgar bron som leder från La Quinta Golf till Nueva Andalucía och Estepona har länge velat ha en bättre avloppsförbindelse, avslöjar Åke.

Utlänningarna majoritet
Trots sitt pampiga rådhus och sin omfattande areal har Benahavís kommun knappt 6 000 mantalsskrivna innevånare.
– Det verkliga antalet kommunbor ligger snarare runt 20 000 personer. Precis som i andra kommuner är det många utlänningar som ogillar att registrera sig, då de tror att det medför skattemässiga konsekvenser, förklarar Åke.

Inte mindre än 70 procent av den mantalsskrivna befolkningen är utlänningar. Benahavís kommun omfattar 145 kvadratkilometer, med i genomsnitt 41 innevånare. Det kan jämföras med till exempel Fuengirola, som har 7 600 personer per kvadratkilometer.

Förutom byggpolitiken ansvarar Åke även för utlänningsfrågor i kommunen, som ende icke-spanjor i kommunstyrelsen. Det är en särskilt viktig avdelning, med tanke på att nära tre fjärdedelar av befolkningen är från något annat land.
– Jag tycker det är viktigt med information. Därför har jag organiserat ett flertal informationsmöten för utlänningar, där experter ger råd och tips om bland annat skattefrågor.

Kopplingar till sina fästningar
Benahavís har, som namnet antyder, anor från morisk tid. Namnet uppges härstamma från sonen (ben på arabiska) till regenten Havis. Denne son lät uppföra en rad fästningar längs Guadalaminafloden, för att skydda samhället under den oroliga medeltiden. Dessa fästningar, liksom 900-talsborgen Monte Mayor, figurerar på kommunens stadsvapen.

Benahavís drogs in i flera av krigen mellan de olika moriska Taifa-dömena och erövrades 1485 av de kristna, under ledning av kung Ferdinand "den katolske".
Byn Benahavís är fortfarande relativt liten, även om det syns många nybyggen som tillkommit det senaset årtiondet. Byn är känd för sina många restauranger och har sedan flera år en egen restaurangskola.

Kommunen är som sagt mycket mer än själva byn. Förutom dussintalet 18-hålsbanor finns i Benahavís exklusiva bostadsområden som La Zagaleta samt La Heredia och det som nyligen utsetts till Spaniens finaste hotell, nämligen Villa Padierna, där den amerikanska presidenthustrun Michelle Obama hade en uppmärksammad vistelse 2010.

Bestämd mot korruptionen
Åke Olofsson representerar Partido Popular, som sedan 2011 regerar även på riksnivå. Partiet har de senaste månaderna skakats av flera korruptionsskandaler och även på Costa del Sol har det varit gott om politiska skandaler.
– Vi har tack och lov varit förskonade. I Benahavís har vi inte haft några skandaler. Jag delar allmänhetens upprördhet över det sätt på vilket en del politiker roffat åt sig och det skulle behövas en ordentlig upprensning, menar Åke.

– Jag tror däremot inte på några pakter mellan de ledande partierna. Det innebär bara att att de sopar varandra smuts under mattan. Nu måste huvuden rulla.
Åke tror inte att politisk korruption någonsin tolererats, men däremot har många sett det nästan som naturligt att makthavarna dragit personlig fördel av sin position.
– Det har ju förekommit skandaler av olika omfattning, men när vissa tjänat hundratals miljoner kan man inte kallat det annat än kriminella fasoner.

När Åke Olofsson valdes in i fullmäktige för två år sedan fick han ändra sina planer och bland annat lägga några viktiga utlandsprojekt på is. Även om mycket i den kommunala förvaltningen inte fungerar som har är van vid från den privata sektorn, trivs han bra.
– Jag har inte gjort allt ännu som jag hade föresatt mig. I dagsläget kan jag nog tänka mig att ställa upp för en mandatperiod till.

Namn: Åke Olofsson
Jobb: Bygg- och utlänningsråd i Benahavís
Född: Partille, 24 januari 1956
Familj: Spanska hustrun Carolina och döttrarna Carolina 22 och Sofia 15.
Bor: Los Arqueros Golf & Country Club, Benahavís
Anlände till Costa del Sol: 1989 (Projektledare för Los Arqueros Golf).
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner, resa samt spela golf (har 15 i handicap)
Bakgrund: Utbildad väg/vatten-civilingenjör på Chalmers i Göteborg. Har arbetat för bland annat Skanska med främst gruvprojekt i Sydamerika, Afrika och Fjärran Östern.

Se SK-tv: