Borgmästaren José María García Urbano lovordar det arbete som utförs av föreningen för Alzheimerpatienter och meddelar att de får disponera en tomt vid området Las Mesas-Saladavieja. För att ge föreningen tid att samla medel för byggandet av hemmet sätts en frist på tre år för att ansöka om bygglov och ytterligare sju år för att påbörja arbetet.