Den senaste undersökningen för sista kvartalet 2013 visar att 686 600 spanska familjer inte lyfter varken lön eller bidrag. Det rör sig framför allt om familjer bestående av långtidsarbetslösa, en grupp som växt kraftigt med krisen och som inte ser något hopp i horisonten.

Antalet familjer där ingen familjemedlem jobbar har stigit till 1,8 miljoner. Många av de långtidsarbetlösa tömmer ut sitt arbetslöshetsbidrag och är beroende av de 426 euro i månaden i särskilt bidrag som regeringen hittills förlängt varje halvår.