Syftet är att gynna de lokala odlarna och hantverkarna. Söndagsmarknaden ska hållas på Plaza ABC och intresset väntas även främja de lokala verksamheterna i området.

Marknaden ska erbjuda både frukt, grönsaker och lokalt hantverk. Producenter ska ges möjlighet att sälja sina eventuella överskott och mindre odlare som inte har någon annan sysselsättningen erbjuds en inkomstmöjlighet genom marknaden. Grundkrav är att försäljarna är mantalsskrivna i kommunen samt skaffar sig certifikat som livsmedelshandlare.