Fackföreningarnas strejkvarsel under årets två trafiktätaste dagar har bestått och tusentals tågresenärer får en oönskad start eller slut på sommarsemestern. Detta trots att de garanterade minimitjänsterna uppgår till mellan 63 och 75 procent av de planerade avgångarna.

Fackföreningarna protesterar mot privatiseringsplanerna och hävdar att personalstyrkan borde vara drygt 5 000 personer fler än i dagsläget. Facket har förbundit sig att respektera de höga minimitjänsterna, men tänker anmäla dem då de anses bryta mot strejkrätten.

De passagerare som drabbas av inställda tåg erbjuds annan avgång eller återbetalning av biljettpriset.