Männen har erkänt dådet och nått en förlikning med statsåklagaren, som därmed sänkte sin yrkan från mord till dråp. De döms därmed till 22 års fängelse.

Männen begav sig till offrets bostad efter en misslyckad illegal affär. Efter ett gräl misshandlade de två offret och dödade honom med 44 hugg med en kökskniv.

Vid rättegången bad de två nu dömda den anhöriges familj om ursäkt.