Den inventering som alltid sker dagarna efter valet har uppdagat att resultatet från ett av valkretsarna inte registrerats korrekt. Det innebär att Partido Popular förlorar ytterligare ett mandat och får endast tio ledamöter, medan Ciudadanos ökar från tre till fyra.

Ändringen bör inte ha någon större betydelse, då sittande borgmästaren Pedro Fernández Montes redan tagit för givet att han kommer att förlora makten.

Även i Rincón de la Victoria har omräkningen lett till att PP förlorar ett mandat, i detta fall till Ahora Rincón (Podemos). I det här fallet kan det dock bli avgörande, då det fråntar PP möjligheten att endast stödja sig på Ciudadanos för att regera.