Det är slutsatsen som dras av en extern revision, som gjorts på beställning av den nya kommunledningen. Under ledning av tidigare borgmästaren Pedro Fernández-Montes ska kommunens resultat ha blåsts upp, genom att både överdriva intäkterna och dölja en stor del av skulderna. Exempelvis redovisades förra året ett visst överskott, medan kommunen i verkligheten noterade ett underskott på hela 113 miljoner euro.

Revisionen konstaterar att kontrollen av de kommunala bolagen varit undermålig och möjliggjort stora och långvariga underskott.