En administrationsdomstol i Málaga frias kvinnan, då den finner att resande i permobil är att likställa med fotgängare. Dessa kan inte bötfällas för att röra sig i motsatt riktning mot den enda tillåtna för fordon, på en enkelriktad gata.

Kvinnan belades av en lokalpolis med böter 14 augusti 2015, under ferian i Benahavís. Hon varslades om en bot på 500 euro, men slipper nu betala.