Omständigheterna kring olyckan är till en början oklara, men den ska ha skett i anslutning till en lyftkran. Enligt vissa källor var offret kranförare och förolyckades när han med hävarmen ska ha råkat kapa av en kabel. Andra källor uppger att arbetaren blivit överkörd av kranen.

Larmtjänsten 112 varskoddes om olyckan och både lokalpolis och Guardia Civil infann sig på platsen, liksom arbetsinspektörer.