Lågorna slog upp vid 17-tiden intill El Velerín och Dominion Beach. Området har evakuerats och vid 19-tiden uppgavs branden vara under kontroll.

De helikoptrar som inledningsvis deltagit i släckningsarbetet har dragit sig tillbaka och 16 brandmän uppges fortsätta med bekämpningsarbetet, på marken.