Ett tydligt bevis på de många frågetecken och olika tolkningar som finns om bestämmelserna i Spanien speglas av att bruket av svenskt fordon blivit föremål för den särklassigt längsta tråden hittills i Sydkustens forum Fråga SK. Debatten har pågått sedan 2014 och textmängden motsvarar mer än 60 A4-sidor!

Den främsta frågan är vilka bestämmelser som gäller och huruvida det finns en enhetlig EU-lag eller om varje enskilt medlemsland, i det här fallet Spanien, har egna bestämmelser. Uppgifterna går i sär och den som läser denna artikel ska ej förvänta sig ett uttryckligt svar på alla frågor. Däremot kan vi förmedla en hel del uppgifter som vid kännedom kan bespara läsaren åtskilliga besvär, liksom kostsamma utlägg.

Det är långt ifrån så enkelt som att ett EU-registrerat fordon fritt kan cirkulera inom unionen. Huvudregeln är att medborgare och registrerade i ett enskilt land ej får köra utlandsregistrerade fordon, utom i särskilda undantagsfall. En person bosatt i Sverige får exempelvis endast ta in och köra ett utländskt fordon maximalt en vecka. Om fordonet ska förbli i Sverige ska det registreras om till svenska skyltar.

Den första regeln som svenskar i Spanien bör känna till är att de endast får köra en svenskregistrerad bil om de ej är residenta (bofasta). Som resident räknas om man vistas mer än halva året i Spanien, alltså minst 183 dagar. Det är det totala antalet dagar under året som räknas, oavsett om det är i följd eller ej. Om man är resident är man även skattskyldig i landet, men det är en annan historia.

Här måste vi dock göra en parentes för att skilja ut begreppen. Som svensk som besöker Spanien mer regelbundet finns det olika kategorier som man kan lyda under. Om man har eget boende eller hyr bostad i Spanien regelbundet kan man, eller rättare sagt bör man, registrera sig i sin spanska kommun. Den så kallade mantalsskrivningen (empadronamiento) har inga skattemässiga konsekvenser och avgör ej heller om man är bofast eller inte. Det går alltså att vara mantalsskriven i Spanien och köra en svenskregistrerad bil - i teorin!

Även om man inte vistas längre tider i Spanien måste man ha ett spanskt skattenummer NIE (número de identidad de extranjero) för att kunna äga exempelvis en bostad eller en spanskregistrerad bil. NIE är sålunda ej liktydigt med residencia, men däremot måste man som resident ha ett NIE-nummer.

Om man vistas längre tid än tre månader förväntas man, förutom att mantalsskriva sig, även registrera sig hos nationalpolisen. Då får man ett så kallat tarjeta verde, ett grönt intyg som man i princip alltid måste kunna uppvisa tillsammans med sitt pass. Detta för att intyga att man sett till att registrera sig och att man sålunda även tilldelats ett NIE-nummer. Detta är ej heller synonymt med att vara resident.

För att återgå till själva bilregistreringen får fordon med svenska plåtar endast brukas tillfälligt i Spanien (maximalt 182 dagar) och endast av personer som ej är bofasta i landet. Det kan verka som en enkel regel, men här uppstår genast svårigheter när det gäller tillämpningen, exempelvis i samband med en poliskontroll. Hur påvisar man för en spansk trafikpolis att man i n t e är resident i Spanien? Det kan vara så att man både äger en bostad i landet, har NIE-nummer samt det gröna kortet men ändå inte vistas mer än halva året här. En nitisk polis kan finna att man olovligen framför ett utländskt fordon och utfärda böter för detta.

Situationen blir ännu mer komplicerad om det svenskregistrerade fordonet förblir i Spanien för att brukas under olika besök. Detta då det i dagsläget inte går att genomföra en regelrätt besiktning i Spanien av svenskt fordon, vilket i slutänden leder till att fordonet i fråga beläggs med körförbud. Svensk bilprovning genomförde under några år kampanjer i södra Spanien som möjliggjorde godkänd besiktning, men denna verksamhet lades ned. Även om EU uppmuntrar medlemsländerna att erbjuda besiktningar utomlands finns för närvarande inga tecken på att Svensk Bilprovning återvänder till Spanien.

Det är när det gäller besiktningsfrågan som uppfattningarna mest går isär. Det går nämligen att göra en så kallad frivilligt besiktning av ett svenskt fordon i Spanien. Detta gäller dock ej som en ordinarie besiktning och framför allt häver det ej ett eventuellt körförbud som utfärdats i ursprungslandet. EU-normerna fastställer tydligt att ett fordon måste ha alla papper i ordning i hemlandet för att få cirkulera var som helst inom unionen. Detta innebär att en frivillig besiktning i Spanien ej skyddar mot eventuella böter eller till och med beslag av fordonet och har endast som praktisk funktion att kontrollera att fordonet ej har allvarliga tekniska brister.

Det är inte ovanligt att ägaren till en svensk semesterbil i Spanien också lånar ut denna till bekanta som är nere på besök eller brukar deras spanska bostad. Det är i sig inte olagligt, men ett inlägg på tråden i Fråga SK visar dock hur illa detta kan sluta. ”PM” berättar hur hans bekanta blev stoppad i en poliskontroll och då bilen var obesiktigad sedan flera år och föraren ej kunde uppvisa försäkringsbevis fick han både böter och fordonet i beslag. När han försökte få ut bilen påföljande dag visade det sig att han för detta bland annat behövde fullmakt av ägaren i Sverige via en notarie. Förutom all byråkrati som krävdes hamnade slutnotan för att få ut bilen på 1 500 euro.

När det gäller spanskregistrerade fordon får dessa köras av svenska medborgare med giltigt körkort oavsett om de är bofasta i Spanien eller ej. Det är också möjligt att stå som ägare till ett spanskt fordon, även om man inte är resident. Det enda som krävs är att man har ett NIE-nummer.

Ett spanskt fordon bjuder ej på hinder när det gäller besiktning, försäkringsfrågor med mera. Ägaren kan även låna ut den till bekanta och det enda som då rekommenderas är en handskriven fullmakt att den som kör bilen har ägarens uttryckliga tillstånd.

Allt fler svenskar kommer till slutsatsen att det är både smidigare och billigare att skaffa en spansk bil, oavsett vilken status man har i Spanien. Var dock försiktig med att ta den spanskregistrerade bilen till Sverige, för då uppstår samma problem där!

Se debattråden i Fråga SK:
http://www.sydkusten.es

Sydkusten har tidigare skrivit om de regler som gäller för bruk av svenskt körkort i Spanien, som också kan vara svåra att förstå. Se artikel:
http://www.sydkusten.es

Läs även om skillnaderna mellan att vara resident och icke resident:
http://www.sydkusten.es