Ministerrådet antog 5 oktober ett dekret som medför en allmän reform av energisektorn och som inkluderar att skatten för dem som alstrar egen förnyelsebar energi slopas. Inget parti i parlamentet har opponerat sig, även om dekretet omvandlats till lagförslag och kan bli föremål för vissa justeringar.

Projektet har presenterats av energiministern Teresa Ribera, som poängterar att det ligger i linje med EU:s direktiv. I syfte att minska utsläppen vill EU höja andelen förnyelsebar energi från 27 procent till 35. För Spanien innebär det att de förnyelsebara källorna i princip måste fördubblas.

Regeringen försöker förutom att gynna förnyelsebara energikällor även minska kostnaderna för ekonomiskt utsatta konsumenter. Det inkluderar en sänkning av de fasta skatterna, större möjligheter att erhålla den så kallade sociala bonusen samt skärpta restriktioner för elbolagen att stänga av försörjningen för abonnenter som släpar efter med betalningarna.

Det mest lovordade initiativet är dock slopandet av den så kallade solskatten, som infördes av tidigare energiministern José Manuel Soria. Den medförde en avgift för produktionen av egen energi, vilket i praktiken gjorde detta olönsamt. Det är en förklaring till att antalet registrerade anläggningar för egen konsumtion i Spanien endast är omkring tusen.

Inte ens Partido Popular, som så sent som i mars i år stoppade en motion för att slopa solskatten, har denna gång vågat rösta emot. De har istället lagt ned sina röster, precis som Ciudadanos.

Energiministern Teresa Ribera uppger att solskatten varit föremål för både häpnad och åtlöje utomlands. Hon menar att egenproduktionen av förnyelsebar energi är förutom en självklar rättighet något som ligger i tiden och som gynnar både miljön och ekonomin. Dessutom har spanska konkurrensverket kritiserat solskatten för att den gynnar oligopolet i den spanska energisektorn.

Den planerade reformen ska minska byråkratin för egenproduktion av energi och framför allt helt slopa registreringsplikten för anläggningar som alstrar mindre än 100 KW.