Olyckan inträffade i den engelska privatskolan Mayfair International Academy, i Isdabe. Fyra flickor 12 och 13 år gamla fick föras till sjukhus med andra gradens brännskador i ansiktet, medan ytterligare en 13-årig elev och läraren som ledde kemilektionen fick brännskador på händerna. Explosionen inträffade medan de utförde ett experiment med kemiska ämnen.