Klockan 14.00 på söndagen är det exakt en vecka sedan olyckan inträffade. Den pittoreska olivlunden har omvandlats till ett jättelikt grustag där tunga maskiner och över 300 personer arbetar med att nå ned till pojken. Under söndagsförmiddagen uppgavs borrmaskinerna ha kommit ned drygt 40 meter i jorden, vilket är mer än halvvägs. På vägen har de bland annat stött på ett ytterst sällsynt block av kvarts, som försenat arbetet. Fram tills dess lyckades arbetarna borra sig ned cirka tre meter per timme, men med det nya stenblocket i vägen sänktes farten till 40 centimeter i timmen.

När de väl når ned till cirka 70 meters djup ska erfarna gruvarbetare från Asturien skickas ned i lag om två för att för hand gräva sig horisontellt till den plats där pojken tros befinna sig, vilket skulle vara strax under den jordpropp som finns i hålet där han föll ned.

Hoppet står nu till att det finns ett luftrum under proppen med syre och i bästa fall också tillgång till vatten, så att pojken fortfarande ska vara vid liv.