Konflikten mellan taxisektorn och de så kallade VTC-bolagen (Vehículo de transporte con conductor) är långt ifrån enkel. Det framgår inte minst av att det fortfarande saknas EU-direktiv i frågan och situationen varierar stort mellan olika medlemsländer - och städer.

I Spanien kunde saken definitivt ha skötts bättre. Taxisektorns makt och möjlighet till mobiliseringar har pressat myndigheterna till flera minst sagt tveksamma beslut. Ett av dem är det som antogs av PP-regeringen 2015 och som fastställde kvoten en VTC-licens per 30 taxilicenser. Ett annat är PSOE-regeringens delegering förra året av ansvaret för regleringen till varje enskild region.

När det gäller kvoteringen är den för mig helt oförståelig. Vilka är argumenten för att en sektor genom lagstiftning ska begränsas andel av marknaden? Det vore som att lagstifta om en maximiandel av snabbmatsrestauranger, i förhållande till traditionella restauranger. Eller en begränsing av antalet pensionat i förhållande till hotell. Det måste ju bryta mot alla normer för fri konkurrens. En helt annan sak är naturligtvis att både taxisektorn och VTC-bolagen ska undergå samma krav vad gäller skattemässiga plikter, anställningsförhållanden med mera.

Beträffande att delegera ansvaret för regleringen till de autonoma regionerna innebär det enbart att problemet multipliceras med 17. Samma problem ska nu alltså behandlas på 17 olika platser - med olika resultat dessutom. I Katalonien har myndigheterna vikt sig för taxisektorns påtryckningar genom att införa ett krav på minst 15 minuters framförhållning för VTC-bolagen medan den vilda strejken fortsätter i Madrid, i brist på överenskommelser.

Taxisektorns agerande lämnar också en hel del övrigt att önska. Det kan inte vara så att ett skrås rättigheter ska stå i proportion till dess mobiliseringsmöjligheter. Att det finns tiotusentals taxibilar kan inte automatiskt ge deras ägare rätt att blockera huvudlederna i Barcelona och Madrid. VTC-sektorns möjligheter att försvara sin sak är ju betydligt mindre och det är ju uppenbart att den inte kan ha 1/30 så mycket rätt som taxisektorn.

Speciellt trist är konflikten med tanke på att den inte handlar så mycket om arbetsförhållanden och desto mer om spekulation. Värdet på en taxilicens har de senaste 30 åren stigit med 600 procent, vilket är dubbelt så mycket som Madridbörsen. Samma spekulationer förekommer nu även för VTC-licenser och så länge myndigheterna inte är kapabla att reglera handläggningen av licenser kommer konflikten att bestå, till allas förtret.

Taxisektorn borde samtidigt tänka till två gånger. Sedan de startade de senaste vilda protesterna har antalet nedladdningar av VTC-bolagens appar mångdubblats..!