Borgmästaren José Ortiz har annonserat att arbetet kommer att starta i oktober och väntas ta 18 månader. Tågstationen saknar i dagsläget hiss och har endast rulltrappa upp till marknivå, men den är dessutom ofta trasig. Det gör att stationen, trots att det är en av de som har flest passagerare, hittills inte kunnat brukas av många rörelsehindrade.

Ombyggnaden ska bland annat förse stationen med hissar och flera rulltrappor.