En studie som ska ha gjorts av ett universitet i Madrid uppges tyda på att djuren ej förgiftats illvilligt. Det skulle istället röra sig om en bakterie som frodas i vattnet. Minst sex hundar ska ha avlidit den senaste tiden, efter att de druckit vid dammen.

Polis har stängt av tillfarten till vattenreservoaren och allmänheten varnas för att vistas där.