”Vi är de arbetslösa, de med dåligt rykte, de nedprioriterade, de konstiga ungdomarna, de som vill ha en värdig framtid och ett nytt skifte.” Så beskriver rörelsens medlemmar sig själva. På kampanjsajten “Democracia Real Ya!”, ”Äkta Demokrati Nu!”, tickar en nedräknare i dagar, timmar, minuter och sekunder. Den anger tiden som återstår till rörelsens nästa stora manifestation, planerad till 14 oktober.

Många gånger är det så rörelsen lyfts fram, som en spansk protestgrupp som stormar gator och torg med missnöjda rop om ungdomsarbetslöshet och politisk korruption. Men medlemmarna själva ser rörelsen som något större. Något som bara precis har börjat.

I dag breder organisationen ut sig långt över de nationella gränserna och den arbetar på flera fronter för att bekämpa vad som ses som orsaken till samtliga samhällsproblem: kapitalismen.

Iván Banderas, rörelsemedlem från Barcelona, menar att gatuprotesterna och demonstrationerna bara är ett första steg i att mobilisera medlemmarna.
– Vi har samlats och börjat sprida information genom olika sociala nätverk. Nu kvarstår att förverkliga förändringarna. I grunden handlar det om att marknaden inte längre ska få dominera politiken. Som det ser ut i dag låter politikerna de multinationella bolagen forma framtiden för Europas länder.

Finansiell förändring
Med marknaden syftar rörelsen både på de kommersiella företagen och på det nuvarande ekonomiska systemet, som den beskyller för hela finanskrisen. Enligt rörelsemedlemmen José Arnaiz innebär systemet att den demokratiska ordningen missbrukas.
– För att åtgärda detta måste vi reglera världsfinanserna på ett annat sätt, ett sätt som verkar för sitt samhälle och inte emot det. I framtiden ska det vara omöjligt för några få individer att kunna utnyttja samhällsekonomin för egen vinning, så som det är möjligt i dag.

Under en finansdebatt i juli då 15-M organiserade en stor manifestation i Madrid fick rörelsen stöd från nobelpristagaren i ekonomi, Joseph Stiglitz. Nobelpristagaren lyfte på ett liknande sätt fram bristerna i den nuvarande finansmarknaden och uppmuntrade medlemmarna att fortsätta sina demonstrationer.

Tar ingen politisk ställning
Rörelsens olika målsättningar definieras i ett manifest. Där förklaras hur och med vilka medel 15-M ska försöka bekämpa korruptionen, det rådande ”tvåpartisystemet” mellan högern och vänstern, PP och PSOE, klasskillnaderna samt det som ses som en elitens exploatering av de vanliga medborgarna.
– Som grupp identifierar vi oss varken med den politiska högern eller vänstern. Vårt mål är bara att rädda Spanien ur det här kaoset, förklarar medlem Yolanda DA för SK.

Men rörelsen dras med interna motsättningar. Att förändringarna måste förverkligas genom politiska beslut är de överens om. Men huruvida detta ska ske genom påverkan på sittande politiker att ändra systemet, eller om de själva ska göra slag i saken och starta ett eget parti – är oklart.

Förändringar från grunden
Enligt manifestet ska 15-M inte förändra världen genom att ta över makten, utan genom att få alla att inse att det krävs ett nytt politiskt beslutssystem. De menar att majoriteten av befolkningen egentligen känner samma missnöje. Om alla bara visade detta, skulle politikerna vara tvungna att förändra beslutssystemet.
– Vi vill förändra saker och ting från grunden, med utgångspunkt hos medborgarna själva, förklarar rörelsemedlemmen Yolanda DA.

Samtidigt förespråkar några av de mer radikala medlemmarna att rörelsen inför valet 20 november bildar ett eget parti.

På rörelsens webbforum skriver en medlem att det är bråttom. Om 15-M ska hinna åstadkomma förändring lagom till valet, måste de börja infiltrera institutionerna så fort som möjligt.
– Den kapitalistiska världen förutspår att PP kommer att vinna, och då vet vi ju alla hur det blir. Fyra år till, mer eller mindre sämre. I november 2015 kommer allt att ha spårat ur. För att kunna förändra situationen måste vi agera inifrån. Dagens vallag tvingar folket att rösta på PP eller PSOE. Men kan människor skapa ett Cannabisparti, kan väl Movimiento 15-M starta ett parti.

Enad front
Majoriteten av medlemmarna följer dock manifestets riktlinjer, nämligen att rörelsen genom påtryckningar och demonstrationer ska tvinga politikerna att införa ett nytt beslutssystem. På så vis ska de förändra situationen utan att behöva storma parlamentet, något José Ramón Montero, lektor i politik vid Universidad Autónoma i Madrid, emellertid tror kommer att bli svårt:
– Det är mycket ovanligt att initiativ till valreformer uppstår utanför själva systemet. Jag tror inte att den sittande makteliten kommer att ta åt sig av missnöjet, säger han till El País.

Men 15-M jobbar under parollen ”tillsammans går det!” och har fullt förtroende för att en majoritet av befolkningen i ren protest kan förändra saker och ting.
- För att bygga en riktig demokrati, av och för folket, måste det ske en total reform av valsystemet, förklarar medlemmen Iván Banderas.

Movimiento 15-M anser att det i dagsläget råder en politisk obalans, då inte alla partiröster representeras i parlamentet. Rörelsen menar att både PP och PSOE aktivt bedriver ett arbete för att begränsa den fria valmöjligheten, motverka mångfald och bevara det nuvarande tvåpartisystemet.

I det system rörelsen förespråkar ska besluten inte ska fattas av politiska partier överhuvudtaget. Besluten ska istället föregås av ett råd, bestående av fackförbund och representanter från olika ämnesspecialiserade arbetsgrupper, som uppnår consensus. På så sätt ska man forma ett ”samhälle utan vertikala maktstrukturer” som förhindrar att privata vinstintressen bestämmer ekonomin.

Kritiserad valreform
Något som väckt många reaktioner bland medlemmarna i 15-M är ”Reformen av det allmänna valsystemet” (LOREG) som staten införde i januari i år, vilken inneburit en artikeländring och tillkomsten av en ny paragraf. Där regleras numer att ”de partier, unioner eller koalitioner som inte har uppnått representation i någon av kamrarna i föregående valräkning måste samla ihop namnunderskrifter som motsvarar minst 0,1 procent av de röstberättigade i ett valdistrikt, för att få ställa upp igen.” Rörelsen menar att detta innebär att 88 av de 98 partier eller koalitioner som ställde upp i de allmänna valen 2008 inte kommer att kunna göra detden 20 november, om de inte till dess kan samla in så många namnunderskrifter från varje valdistrikt. Detta slipper däremot de partier som fick minst ett mandat 2008, som är PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, BNG, Coalición Canaria, UPyD och Nafarroa Bai, skriver El Confidencial.

Lektor José Ramón Montero menar att rörelsens visioner om ett nytt valsystem är omöjliga att uppnå i verkligheten.
– Visst tappar vi proportionalitet mellan röster och mandat, men majoriteten av folket föredrar en regering med bara ett parti framför en koalitionsregering. De föredrar parlament som inte är så splittrade. Det är helt enkelt omöjligt att få allt på en gång.
– Men det måste ske en förändring, säger José Arnaiz från 15-M.

Kollektivt ägande
En av rörelsens hjärtefrågor är lösa den europeiska ungdomsarbetslösheten. Enligt 15-M är den helt och hållet ett resultat av sittande regeringars antisociala metoder. Återigen hänvisar rörelsen till hur det kapitalistiska systemet gjort det möjligt för några få att ekonomiskt suga ut den stora massan. Det har i sig lett till dagens utbredda arbetslöshet. Om samhällets makt istället fördelades mellan representativa fackförbund och specialiserade arbetsgrupper, menar 15-M, hade allmänhetens röst kunnat hindra privata storföretagare från att dominera ekonomin. Den huvudsakliga lösningen skulle vara att förstatliga fler delar av samhället.
– Om industrierna ägs kollektivt blir städerna öppna för alla. När minst 50 procent av industrierna ägs av allmänheten kommer folket att få bättre insyn i systemet. Det blir mer transparent och fler kan dra fördel av det, säger Yolanda DA.

Hon förklarar att rörelsen vill fördela samhällets resurser mer rättvist och redan har flera projekt på gång, bland annat återanvändning av bortkastad mat för att minska svinnet och slöseriet.
– Med statliga medel ska vi bygga offentliga matsalar, där alla livsmedel som annars blir över och slängs ska samlas upp och delas ut till de hungriga och behövande. Det är klart att det är svårt att genomföra projektet eftersom det i nuläget bygger enbart på frivilliga insatser. Men vi tror att det är det bästa sättet att hjälpa de som just nu faktiskt håller på att förlora allt.

Riktlinjerna för hur det ”nya samhället” ska skapas har tagits fram av olika arbetsgrupper i 15-M som gemensamt lagt ihop sina förslag. Ett handlar exempelvis om hur teknologiska framsteg ska vara verktyg i utvecklingen av ett bättre samhälle, istället för att bidra till försämrad livsstil och miljö. För att justera detta måste teknologin bli mer miljömässigt kontrollerad. Alla nya uppfinningar som människan skapar ska vara anpassade till ekosystemet redan från början, menar 15-M. Det innebär bland annat att samhället helt och hållet ska övergå till ren och hållbar energi.

För att miljömedvetenheten ska bli självklar bland samhällets alla medborgare, måste den integreras tidigt, genom utbildningen i landets skolor. 15-M ser utbildningen som grunden för hela samhället.

Internationella nätverk
Trots att rörelsen har sin utgångspunkt i Spanien har den engagerat människor över hela världen. Den viktigaste knytpunkten för mobilisering och nätverkande är rörelsens officiella webbsajt, Democraciarealya.es. Där går de 727 olika forumtrådarna heta både för idéarbete och för planering av kommande kampanjer. De största diskussionstrådarna gäller ekonomi, utbildning och allmänna val.

Också Facebook spelar en viktig roll för rörelsens nätverkande. Under sidan ”Salir de la Crisis”, ”Vägen ut ur Krisen”, knyter medlemmarna kontakter och utbyter nyheter. Där finns även 15-M:s egen första publikation tillgänglig för allmänheten – ”La Nueva Esclavitud”, ”Det moderna slaveriet”, som beskriver hur bankväsendet orsakat finanskrisen och låtit makteliten parasitera på omvärlden.

Överallt upprepas det att den stora förändringen och byggandet av Det Nya Samhället bara har börjat.
– Det händer mycket spännande i rörelsen. Vi har flera projekt och kampanjer på gång. Men det viktigaste för oss just nu är att vi lyckas hitta en stor plats i Spanien dit vi kan börja transportera överblivna och bortslängda livsmedel, som ska bli tillgängliga för fattiga och hungriga, säger Yolanda DA.