Regionalmyndigheterna har förbjudit inte bara bad, utan alla typer av vattenaktiviteter i vattenreservoaren. Detta efter att minst fem hundar avlidit efter att de druckit ur den.

Hundarna tillhör alla ägare som bor i området Zahara de Istán. Enligt Diario Sur kände en kanadensisk kvinna som bor i området igen symptomen från sitt hemland och såg till att skicka prov till ett universitet i Madrid. De ska ha styrkt förekomsten av en alg kallad Phormidium, som när den dör kan avge ett nervgift. I höga koncentrationer kan giftet vara dödligt för djur samt orsaka maginfektion, feber och andningssvårigheter hos människor.