Mötet varade cirka 30 minuter och Sánchez ska bland annat ha diskuterat klimatförändringar, socialpolitik och kvinnorättspolitik med Obama. Båda uppges vara eniga om att det 21:a århundradet är kvinnornas tidevarv.

Det var andra gången som Sánchez och Obama träffades. Den tidigare presidenten befann sig i Sevilla med anledning av den internationella turistkonferensen, där han var gästföreläsare.