De gripna är enligt Diario Sur spanjorer mellan 19 och 30 år gamla. De ska ligga bakom rån i ett 20-tal gårdar främst i Vélez-Malaga, där de klippte hål i metallstaketen och nattetid lade beslag på tonvis med avokado och i mindre utsträckning mango. Dessa såldes sedan antingen på marknader eller i vissa fall till fruktaffärer.

Förlusterna för odlarna beräknas till omkring 60 000 euro.