Fyra läkare har signerat obduktionen, som finner det styrkt att pojken avled endast minuter efter att han fallit ned i det 25 centimeter breda och 70 meter djupa hålet. Även om det inte rörde sig om fritt fall, på grund av hålets begränsade diameter, ådrog sig Julen två allvarliga skallskador när han slog emot ojämnheter i väggarna.

Advokaten som försvarar ägaren till tomten, som hade beställt borhålet, har åberopat att skallskadorna inte skulle vara förenliga med fallet utan att de i verkligheten orsakades när räddningsarbetare försökte slå hål på det jordlock som täckte över pojken.