Valnämnden har beordrat att poströstningen ska fortgå till klockan 14 fredag 26 april. Ett flertal postkontor kommer dessutom att utöka sina öppettider de två sista dagarna.
Beslutet fattas mot bakgrund att det uppstått timslånga köer vid postkontoren på grund av det stora intresset för att poströsta tills riksvalet 28 april.