Josele González är ny borgmästare i Mijas, med stöd av sina egna åtta ledamöter samt de sex från Ciudadanos, som senaste åren styrt i koalition med PSOE. Utnämningen av borgmästare i Mijas har genomgått för en rad förvecklingar, som startade med att Vox inte kom överens om vem som skulle fylla den plats som de tagit i fullmäktige.

Partido Populars Ángel Nozal fick åter flest mandat i valet och riksstyrelsen för PP samt Ciudadanos avtalade att dela upp makten sinsemellan, där de skulle inneha borgmästarposten två år vardera. Nozal vägrade dock bevilja Ciudadanos mer tid vid makten, vilket slutade med att det liberala partiet istället röstade fram PSOE. Den hittillsvarande borgmästaren från Ciudadanos Juan Carlos Maldonado säger att det är en ”pakt mot korruptionen”, och anknyter med det till de flera korruptionsutredningar som Nozal är indragen i.

Det faktum att PP:s ledamöter vägrade respektera avtalet som hade undertecknats på riksnivå gör vidare att de riskerar att prickas och till och med uteslutas ur partiet.

PSOE har därmed tagit tillbaka makten åtta år senare i den tredje största kommunen i provinsen, som traditionellt varit ett socialistiskt fäste. De kommer att styra i koalition med Ciudadanos, men då överenskommelsen nåddes med så kort varsel är det till en början oklart i exakt vilken form.