En studie som omfattar 2018 anger att den genomsnittliga betalningsfristen dessutom steg förra året, för första gången sedan krisen bröt ut 2008. De största syndabockarna är de som ingår i Madrids börsindex Ibex 35, undanräknat bankerna, som har en genomsnittlig betalningstid på 169 dagar. Det är nästan tre gånger så länge som den lagstadgade maximitiden, som är på 60 dagar.

Bland icke börsnoterade företag är genomsnittstiden för betalningar till leverantörer 81 dagar, vilket är fyra fler än 2017. Även den offentliga sektorn undlåter att följa lagen. Den förväntas betala sina leverantörer inom 30 dagar, när det i genomsnitt gick 68 dagar 2018. Det var tre dagar fler än året före.