Det sker efter att ägaren, som riskerar upp till 3,5 års fängelse för vållande till annans död, förklarat sig utblottad. Utredningsdomaren har ålagt honom att deponera 885 310 euro, som är de beräknade kostnaderna för räddningsinsatsen. Tillsammans med eventuella böter, skadestånd och rättegångskostnader riskerar den misstänkte förutom fängelse att tvingas betala upp till 1,5 miljoner euro.

Ägaren är släkt med Julens familj och var värd för en familjesammankomst söndag 13 januari, när julen föll ned i det olagliga och ej övertäckta hålet.