2019-11-03 08:43:38
Undrande,
svaret är ja på första delen av din fråga.
Gunnar
2019-11-03 10:09:02
Nej slutpris med moms behöver ej redovisas men däremot om Moms ingår eller ej. Finare traditionella restauranger har därför ofta texten ’IVA ingår inte’ längst ner på menyn.
Iva
2019-11-03 11:11:33
Det finns en lag, Ley 44/2006, de 29 de diciembre, som säger att det fullständiga priset måste visas. Att ange priset utan att inkludera IVA är därför inte lagligt. Men som alla vet finns det alltid någon som inte bryr sig.
Gunnar
2019-11-12 14:20:22
Var i lagen står det att priserna till konsument alltid ska vara inkl. IVA?
Har du en kopia på denna del av lagtexten?
Stefan
2019-11-13 12:08:03
Stefan,
den spanska lagen är ett införlivat EU-direktiv om bl.a. konsumentskydd.
På informationssida från EU står t.ex.
”När du köper en vara eller tjänst i EU ska du få tydlig information om totalpriset , inklusive skatter och tilläggsavgifter.”

Gunnar