OECD har annonserat att den registrerat examensresultat i olika delar i Spanien som är ”osannolika”. Misstankar om fusk föranleder en särskild utredning, som i sin tur innebär att de spanska siffrorna ej kommer att publiceras samtidigt som övriga länders.

Spaniens regering har informerats om beslutet, men vill tills vidare ej kommentera utredningen. Enligt OECD har elever i vissa center svarat ovanligt snabbt och samstämmigt på proven.

Spanien ligger långt ned på listan i PISA-rapporterna, som jämför elevernas kunskapsnivå i olika länder.