Konflikten mellan SKUT och deras alltjämt anställda på Costa del Sol, Mikael Jönsson och hans hustru Lena Ottosson, eskalerar. Situationen förvärras av att behandlingen av ärendet i Uppsala tingsrätt skjutits upp till 31 januari. Då prästparets nuvarande kontrakt går ut vid årsskiftet kommer utfallet i tingsrätten först i efterhand och parterna har delade uppfattningar om vad som gäller under tiden.

Kyrkoherden Mikael Jönsson och kyrkoassistenten Lena Ottosson åberopar ett muntligt avtal med den tidigare SKUT-chefen Klas Hansson, som innebar en förlängning av deras tjänstgöring på Costa del Sol till 2027. Mikael och Lena har en son och dotter i ung ålder och har planerat deras skolgång i Spanien med utgångspunkt av detta utlovade kontrakt. Den nuvarande SKUT-chefen Rickard Jönsson har dock uppgivit att muntliga avtal ej gäller inom Svenska kyrkan.
– Tyvärr kan jag inte gå in på enskilda personalärenden, speciellt eftersom det är föremål för en rättslig prövning, svarar Rickard Jönsson när Sydkusten kontaktar honom 4 december.

Rickard Jönssons besök vid söndagsmässan 1 december, i sällskap av säkerhetschefen på SKUT, var enligt Mikael Jönsson oanmäld och överraskande.
– En av mina assistenter gjorde mig uppmärksam på att de satt längst bak i salen. Jag hälsade dem välkomna både personligen och inför församlingen.

Själv menar SKUT-chefen att hans besök var högst naturligt.
– Vi är en öppen folkkyrka och då är det inte vanligt att man aviserar sin ankomst för att vara med på en gudstjänst. Jag valde att fira advent och kyrkoårets början på Costa del Sol och att samtidigt ha ett samtal med personal, förtroendevalda och församlingsmedlemmar.

Det var just efter söndagsmässan som Rickard Jönsson annonserade för kyrkoherden utnämningen av biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund som tillförordnad kyrkoherde från och med årsskiftet, liksom tillsättningen av en komminister samt kantor. Detta styrktes i en e-post som Rickard Jönsson skickade till församlingen senare samma dag.

Biskopens tjänstgöring på Costa del Sol sker i form av vikariat. Anledningen till att tjänsten endast är tillförordnad beror på att det lokala kyrkorådet måste godkänna alla fasta anställningar och de vägrar i dagsläget acceptera någon annan kyrkoherde än Mikael Jönsson.

Nyheten om vikariatet föranledde kyrkorådet på Costa del Sol att 2 december hålla ett brådskande möte, där det beslutades att Mikael Jönsson från och med årsskiftet ska inneha den nya titeln Föreningschef.
– Beslutet fattades redan för några veckor sedan, men det var inte klart förrän nu exakt vilket namn posten skulle ha, berättar Mikael Jönsson.

Kyrkoherden betonar att lönen blir närmast symbolisk och att avsikten med utnämningen är att garantera att församlingens fakturor även framöver kan betalas. Mikael Jönsson är nämligen den ende som är berättigad att underteckna för församlingen.
– Jag kommer att ha en uteslutande administrativ tjänst, medan biskop Koivunen Bylund ansvarar för de rent kyrkliga uppgifterna.

Har ni informerat SKUT om utnämningen?
– Nej, vi har valt att ej göra det. Anledningen är den totala bristen på diskussion som råder med SKUT-ledningen.

Rickard Jönsson har har dock nåtts av nyheten.
– Vi har inga synpunkter på lokalanställningar som kyrkorådet gör på Costa del Sol, dock är det så att i en församling är det kyrkoherden som leder och fördelar arbetet.

Kyrkorådet motsätter sig bestämt SKUT:s beslut att ej förnya Mikael Jönssons och Lena Ottossons kontrakt och har därför fattat ytterligare beslut. Det gäller att ej upplåta prästbostaden, som ägs av församlingen, till den tillförordnade personalen.
– Församlingen äger inte bara bostaden, utan även den del av kyrkolokalen i Edificio Tres Coronas som ligger till vänster om serveringen, när man kommer in, poängterar Mikael Jönsson.

Den infekterade konflikten har pågått sedan i mars och har drabbat Mikael Jönsson och Lena Ottosson hårt. När det föreföll som om det knappast kunde bli värre släpptes i helgen dokumentären ”Det goda livet - på spanska solkusten”, där prästparet i stor utsträckning figurerar. Programmet visades på bästa sändningstid 3 december, på Sveriges Television.
– Det är rent bedrövligt. Jag ångrar så att vi ställde upp på att låta oss filmas, kommenterar kyrkoherden.

Enligt Mikael Jönsson har producenten Per-Anders Rudelius helt fört dem bakom ljuset, då han ska ha uppgivit att dokumentärens syfte var att analysera om man blir mer svensk utomlands. Istället skildrar programmet till största delen utslagna personer och stor alkoholkonsumtion bland kustsvenskarna.

Rudelius anklagas vidare för att ha brutit mot garantier om att han ej skulle utmåla enskilda personer i filmen. Mikael Jönsson själv har hamnat i hetluften för uttalanden han gjort om Sverigedemokraterna under en predikan, vilket återges i dokumentären.
– Vi har fått flera hatbrev på grund av detta. Det hela är mycket obehagligt.

Nu väntar julfirande på kyrkan. Mikael Jönsson vill att det ska vara så normalt som möjligt, även om både han och Lena Ottosson endast har veckor kvar på sin tjänstgöring. Kyrkoherden uppger att allt känns overkligt.
– Det verkar tyvärr som att det inte längre finns något annat än en juridisk lösning på konflikten.

Vad tänker ni göra härnäst?
– Vi behöver lugn och ro ett tag nu. Jag klarar inte att fatta några fler beslut innan tingsrätten i Uppsala uttalat sig, suckar Mikael Jönsson uppgivet.