Medan liberala Ciudadanos hamnat i en högst obekväm sits verkar Partido Popular inte ha några problem med att inte bara acceptera, utan även anamma Vox argumentering i frågan. De talar om en ”indoktrinering” i skolorna. Det syftar främst på undervisning i jämställdhet och sexualitet, som Vox menar ofta inte går i linje med de värderingar som föräldrar vill inpränta hos sina barn.

Vetorätten har döpts av Vox till ”pin parental”, vilket åsyftar på en form av föräldrakontroll som erbjuds av exempelvis kabel-tv bolag, så att föräldrar kan reglera vad deras barn ser och framför allt ej får se. Vox värderingar går i det här fallet i linje med de mest ultrakonservativa och katolska rörelser. De opponerar sig högljutt mot att deras barn ”indoktrineras” om exempelvis sexuell frihet.

Vi står inför en kontrovers med många gråzoner. En oundviklig fråga hänger över alltsamman: I vilken utsträckning ”äger” föräldrar sina barn och har de rätt att kontrollera allt de får lära sig?

Redan idag är det uppenbart att föräldrarnas rätt att styra över sina barn inte är total. De får exempelvis inte förbjuda barnen att gå i skolan. Men i vilken utsträckning kan de kräva en skräddarsydd undervisning i linje med sina personliga övertygelser och religiösa åskådning? Föräldrar kan välja om barnen ska läsa kristendom i skolan, men kan de kräva att de ej får ta del av Darwins evolutionsteori? Är det radikal feministisk indoktrinering att undervisa om jämställdhet?

Vissa saker förefaller uppenbara. Ingen förälder kan exempelvis förbjuda att dess dotter får lära sig att hon har samma rättigheter som sina bröder. Andra är desto mer tveksamma. Ska exempelvis de föräldrar som uppger att homosexualitet är en sjukdom få stå oemotsagda?

Detta är en debatt som måste behandlas och jag befarar att man hittills bara lyft lite på locket. För om vi på allvar vill undvika indoktrinering, ska alla elever verkligen behöva deltaga i jul- eller påskfiranden på skoltid? Har föräldrar samtidigt rätt att gå i taket om deras lågstadiebarn kommer hem med ett julkort som de gjort i slöjden, eller med en julkrubba?

Veckans paradox är för övrigt att medan Vox i Murcia drivit igenom att föräldrarnas övertygelser ska gälla framför skolans, efterlyser samma parti i Madrid att muslimska flickor ska förbjudas att bära huvudbonad under lektionstid. Vad gäller?