Málaga går emot strömmen och medan arbetslösheten på riksnivå sjönk under 2019 steg den i provinsen, för första gången sedan 2013. Det var dessutom den största ökningen i någon spansk provins, följd av Alicante (8 400 personer) samt Ciudad Real (6 800).

Ökningen motsvarade drygt en procent jämfört med året före och innebär att arbetslösheten i Málagaprovinsen vid årsskiftet omfattade 139 800 personer, vilket är 17,75 procent av den arbetsföra befolkningen. Det är i sin tur drygt 4,5 procentenheter högre än riksgenomsnittet.