Den i särklass största mässan i Barcelona och en av de största i världen riskerar att ställas in. Detta efter att flera nyckeldeltagare i sista stund valt att dra sig ur. Orsaken är oron för spridning av coronaviruset, trots att inget smittofall ännu registrerats på spanska fastlandet.

Kongressen hålls varje år i Barcelona och är annonserad till 24-27 februari, men riskerar nu att helt ställas in. Bland de deltagare som som avbokat sin närvaro finns förutom Ericsson, LG, Nvidia, Amazon och senast även Sony. Arrangörerna försöker lugna deltagarna genom att bland annat annonsera att ingen som vistats i Kina de senaste två veckorna kommer att beviljas inträde till mässområdet.

Mobile World Congress är inte det enda evenemanget i Spanien som hotas av coronaskräcken. Även årets stora konstmässa i Madrid ARCO är i farozonen. Åtminstone en stor planerad asiatisk utställning, där många av deltagarna kan välja att stanna hemma eller helt enkelt portförbjudas. ARCO hålls 26 februari-1 mars.