Greenpeace i Spanien ägnar sitt senaste nummer åt klimatförändringarnas möjliga effekter. De främsta hoten för Spanien, som också poängterades vid miljökongresserna i Valencia i november förra året, är stigande temperaturer, minskad nederbörd och förlorade kustområden som en konsekvens av de stigande havsnivåerna. Speciellt dramatisk kan situation bli vid La Manga del Mar Menor (Murcia), där en landremsa på cirka 20 kilometer riskerar att försvinna före slutet på seklet.

Pancho Campos är en av 200 representanter i Spanien som valts och utbildats av Al Gore personligen för att sprida kunskap om klimatförändringarna och hur dessa kan förebyggas. Långt före Gore kom på modet arbetade dock Pancho med klimatfrågor, med anknytning till den spanska vinsektorn.
– Min doktorsavhandling handlade om klimatförändringarnas inverkan på vinsektorn. Faktum är att jag anlitade Al Gore som talare långt innan han blev känd som miljöförespråkare.

Naturlig förändring
Personligen tar Pancho avstånd från skrämselkampanjer, som han tillskriver miljöorganisationer som Greenpeace. Han betonar att vi har lösningen i våra händer och att vi bör ändra vårt beteende på ett naturligt sätt, “business as usual”.
– Tyvärr saknas både politiskt och ekonomiskt intresse att genomföra alla nödvändiga förändringar. Först den dagen företagen inser att det faktiskt är lönsamt att satsa på miljövänlig teknologi, kommer vi att kunna se stora förändringar.

Pancho Campos är grundare av The Wine Academy, ett företag som haft sin bas i Marbella, men med större delen av jordklotet som arbetsfält. Deras uppgift är dels att utbilda experter inom vinsektorn, men även att lansera spanska viner internationellt. På senare tid har Pancho Campos även blivit inblandad i The Climate Project.
– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor och organiserade den första kongressen om vin och miljö i Barcelona i juni 2006. Intresset från den spanska sektorn var minst sagt bedrövligt, medan det blev stort gehör från andra länder.

Pancho hoppas på större gensvar vid den uppföljning av kongressen som de organiserar i Barcelona 15-16 februari i år. Al Gores bekräftade närvaro som en av talarna borgar i vilket fall för stort intresse.

Bristfälliga kunskaper
Även om Gore lyckats göra miljödebatten på modet anser Pancho Campos dock att en majoritet av den spanska befolkningen fortfarande har mycket bristfälliga kunskaper om vad klimatförändringarna innebär.
– Framför allt de som är 50 år och äldre har anmärkningsvärt svårt att förstå eller acceptera att det skulle föreligga något hot. Men även hos en hel del massmedier verkar man blunda för verkligheten.

Pancho Campos höll strax före jul en konferens inom ramen för The Climate Project, i Marbella. Han blev överraskad över det dåliga gensvaret på konferensen för utlänningar, medan uppslutningen kring det spanska föredraget överraskade positivt. Han konstaterar uppgivet att en av kustens ledande utländska medier varken närvarade eller ägnade konferensen någon som helst uppmärksamhet.

Information är Panchos nyckelord för att få till stånd en mentalitetsförändring. Han menar att de flesta skyller klimatproblemen på makthavarna och inser inte att det är vi själva som orsakar förändringarna – och som samtidigt kan göra något åt det.
– Samma teknologi som orsakat problemet kan också lösa det, betonar han.

Människan ansvarig
Den vanligaste frågan som Pancho får är “Är det verkligen så allvarligt”. Många kritiserar även Al Gore och hans påstått skyhöga arvoden, men visar sig vid en närmare diskussion var väldigt dåligt informerade.

Efter de internationella klimatkongresserna i Valencia och på Bali i slutet av förra året, ifrågasätter ingen längre att den globala uppvärmningen är en verklighet och att den orsakas av människan. Greenpeace varnar bland annat för att halva Ebro-floden och omkring 40 procent av stränderna vid den spanska nordkusten kan försvinna inom 100 år.

Däremot råder skilda uppfattningar om hur man ska komma tillrätta med problemet. För Pancho Campos är det viktigt att vi slutar skylla ifrån oss och tro att att makthavarna ska lösa miljöproblemen.
– Spanien är sämst i Europa på att förhindra utsläppen av koloxid, den främsta gasen som orsakar den globala uppvärmningen. Landet släpper ut 48 procent mer än vad myndigheterna förbundit sig och vi är alla medskyldiga.

Läs mer på hemsidorna:
http://www.climatecrisis.com www.ipcc.ch,
http://www.bbc.co.uk samt
http://www.greenpeace.es