Finansministern Nadia Calviño vidhåller att krisen kommer ett ebba ut inom en rimlig framtid och att de ekonomiska konsekvenserna inte blir långvariga. Trots det förbereder myndigheterna olika åtgärder för att undvika att företag går i konkurs. Det inkluderar exempelvis utökade möjligheter att säga upp personal tillfälligtvis, om företagen kan uppvisa en minskad omsättning på mer än 25 procent. Samtidigt ska den arbetslöshetspenning som arbetarna lyfter under den tillfälliga uppsägningen ej dras från deras ackumulerade A-kassa.

Några av de planerade åtgärderna har tidigare tillämpats exempelvis under galna ko-sjukan, som ett särskilt protokoll för att förebygga hälsorisker på arbetsplatserna. För att stödja företagens likviditet ska statliga lån genom ICO underlättas i större utsträckning och åtgärderna väntas kosta staten omkring 4,5 miljarder euro.