Anslagen som antagits av ministerrådet är större än de rekommendationer som givits av EU. Dessa går ut på att varje medlemsland kan satsa upp till en procent av sin BIP i direkta bidrag och hela tio procent i mjuka lån, för att stödja sin ekonomi under krisen. De annonserade åtgärderna av den spanska regeringen summeras i ett dekret som omfattar 45 A4-sidor. Hjälpen utgörs av 117 miljarder euro i statliga medel och resten av privata anslag.

”Det är extraordinära tider som kräver extraordinära åtgärder”, förkunnade den spanske regeringschefen Pedro Sánchez, när han presenterade stödpaketet. Omkring hälften av anslagen avsätts till mjuka lån till företagssektorn, för att säkra likviditeten när omsättningen kraftigt går ned. Men det är inte bara företagen, utan även privatpersoner som kommer att kunna erhålla stöd och skattelättnader, till ett sammanlagt värde av 17 miljarder euro.

Ett av besluten är att arbetare och egenföretagare som drabbas hälsomässigt och/eller ekonomiskt av coronaepidemin ska beviljas anstånd på amorteringarna av sina hypotekslån. Detta för att anställda som eventuellt förlorar sina jobb och egenföretagare vars intäkter sjunker i hög grad ej ska riskera att bli vräkta. Liknande initiativ har redan antagits i både Italien och Frankrike.

Målet med anslagen är inte minst att förhindra massuppsägningar. En av de viktigaste åtgärderna är att garantera arbetslöshetspenning för alla som drabbas av tillfälliga uppsägningar på grund av coronakrisen. Stödet kommer ej räknas av från de anställdas ackumulerade rättigheter och även de som ej samlat tillräckligt med meriter för arbetslöshetsersättning kommer att beviljas bidrag. Egenföretagare som tvingas lägga ned beviljas också arbetslöshetsersättning.

Företagen ska så länge krisen varar i möjligaste mån underlätta arbete hemifrån. Vidare har alla anställda rätt att ansöka om upp till full tjänstledighet för vård av barn eller äldre anhöriga, utan att riskera försämrade arbetsvillkor eller uppsägning.

Dekretet inkluderar ett vård- och socialt paket som omfattar 600 miljoner euro. Hälften av dessa medel kommer att destineras till att hjälpa äldre och rörelsehindrade. Ytterligare 300 miljoner kommer att disponeras av landets kommuner för sociala insatser, för att minska konsekvenserna av coronakrisen. Det sociala paketet inkluderar vidare bestämmelser som ska skydda de mest utsatta, som det nämnda uppskovet på amorteringar av hypotekslån, liksom för räkningar gällande vatten, el och gas.

Av anslagen destineras 30 miljoner till forskning, med särskild fokus på framtagande av ett vaccin mot Covid-19. Dekretet beräknas ha en giltighetstid på mellan en och tre månader.