Spaniens utrikesdepartement får hård kritik för de motsägelsefulla uppgifter som spanjorer i utlandet fått. Sedan 13 mars har drygt 1,8 miljoner spanjorer fått sms-meddelanden som varskott om krissituationen och uppmanat till att tidigarelägga hemresor till Spanien. Samtidigt har dock andra myndigheter tydligt avrått från att resa i dagsläget. Tusentals spanjorer utomlands har förgäves försökt få klara direktiv, då utrikesförvaltningen är kraftigt överbelastad. Utrikesministern medger att tusentals väntar på svar sedan flera dagar och ber om tålamod.

Beträffande de utlänningar som befinner sig i Spanien uppger González Laya att de som vill ska kunna återvända hem, under ordnade former.
– Vi är i kontakt med era olika myndigheter för att möjliggöra så att ni kan återvända hem på ett organiserat sätt, säger González Laya.
Sydkusten har dock själv konstaterat att kommunikationen varit knapphändig, vilket bland annat lett till att Sveriges ambassad i Madrid vid flera tillfällen ej kunnat ge tydliga svar till svenskar som befinner sig i Spanien.