Parlamentet har kallat till ett nytt plenimöte nästa onsdag 25 mars för att besluta om en förlängning av den nuvarande undantagssituationen. Detta då regeringen enligt grundlagen måste ha riksparlamentets godkännande för ett larmtillstånd som sträcker sig längre än två veckor.

Enligt tidningar som El Confidencial har regeringen för avsikt att ansöka om en förlängt frist på ytterligare två veckor. Det nuvarande larmtillståndet går ut 29 mars, så då skulle karantänen fortsätta till och med 12 april. Syftet med förlängningen skulle vara att undvika att befolkningen ger sig iväg på påsksemester, då det normalt sker mer än 30 miljoner förflyttningar.

Experter pekar på att risken för ett nytt utbrott av coronasmitta är stor, om förebyggande åtgärder ej vidtas efter att den inledande spridningen bromsats. Många spanjorers påsk är redan förstörd på grund av de avlysta processionerna, men risken förfaller stor att det ej heller blir varken resor till semesterbostaden eller familjesammankomster i år.