Här följer flera källhänvisningar, för läsare som tvivlar och vill dubbelkolla.

Sveriges ambassad i Madrid har bekräftat att de tolkar reglerna på samma sätt som i artikeln, som publicerades igår tisdag. Det vill säga att förbudet mot inresa till Spanien även gäller EU- och EES-medborgare, såvida resenären inte faller under något av undantagen.

Källan till artikeln är en order från spanska inrikesministeriet från den 21 mars 2020, som trädde i kraft den 23 mars 2020. Se artikel 1 punkt 2 i ”Orden INT/270/2020, de 21 de marzo…” som fastställer följande:

”I de syften som avses i artiklarna 4.3 och 15 i kungligt dekret 240/2007, av den 15 februari, om inresa, fri rörlighet och hemvist i Spanien för medborgare i EU eller EES, anses det lämpligt att vägra inresa, motiverat av allmän ordning eller folkhälsa, för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som inte tillhör någon av följande kategorier:…”.

Därefter räknas undantagen upp. Exempelvis, personer som har hemvist i Spanien tillåts inresa.

Gränskontrollerna kommer ske både vid landgränser, hamnar och flygplatser, enligt pressmeddelande på spanska inrikesministeriets webbplats:
[Klicka här]

Spanska transportministeriet svarar på vanliga frågor på sin webbplats:
[Klicka här]

Särskilt punkt 19 är intressant: ”Har begränsningarna för inresor till Spanien ökat? – Ja, sedan den 23 mars VÄGRAS inresa i Spanien både för medborgare i tredje land, liksom EU-medborgare och associerade länder, förutom i följande fall:…

Förutom de begränsade inresereglerna, bör man som resenär ha i åtanke att reseförsäkringen oftast inte gäller när UD avråder från resa. Dubbelkolla gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Klicka här för att läsa tidigare artikel i samma ämne.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com


Klicka här för att läsa mer.