Expertsvar:2020-03-28 07:35:51

Hej Monica,

ERTE står för Expediente de Regulación Temporal de Empleo och innebär att arbetstagare kan permitteras tillfälligt på grund av ekonomiska, tekniska, organisationsmässiga eller produktionsmässiga skäl, eller av force majeure.

På grund av coronavirusets ekonomiska effekter har hundratusentals människor i Spanien drabbats av ERTE. Vissa arbetsgivare ger i detta läge arbetstagaren två alternativ: permittering (tillfällig arbetslöshet) eller arbetstidsförkortning. I ditt fall har arbetsgivaren meddelat att du har blivit permitterad, så vi tittar lite närmare på dina rättigheter i denna situation.

Den spanska regeringen har utfärdat särskilda bestämmelser med brådskande och extraordinära åtgärder för att ta itu med ekonomiska och sociala effekter av Covid-19. Bland dessa åtgärder finns särskilda bestämmelser om ERTE till följd av Covid-19.

Nedan följer en förenklad sammanfattning av arbetstagarens rättigheter, när arbetstagaren drabbas av ERTE till följd av Covid-19:

• Om ERTE tillämpas på grund av force majeur (såsom coronavirus) krävs inte någon förhandling mellan arbetsgivaren och facket, vilket gör att proceduren förkortas. Om ERTE däremot tillämpas på grund av ekonomiska skäl, måste arbetsgivaren förhandla med facket.

• Arbetsgivaren (företaget) ska lämna de uppgifter som behövs om arbetstagarna till den spanska arbetsmarknadsmyndigheten SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), som granskar att situationen hos arbetsgivaren uppfyller kriterierna för att genomföra ERTE. Förutsatt att SEPE godkänner ERTE, gäller följande:

• SEPE är ansvarig för att betala ut arbetslöshetsersättning till arbetstagarna, under tiden permitteringen varar. Om din arbetsgivare har informerat dig om att du omfattas av ERTE till följd av Covid-19, behöver du inte boka tid hos SEPE eller fylla i några blanketter. Din arbetsgivare och SEPE tar hand om nödvändigt pappersarbete.

• Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsersättning, även om arbetstagaren inte har arbetat så lång tid som normalt krävs för att vara berättigad till arbetslöshetsersättning.

• Under de första 6 månaderna av permitteringen (dag 1-180) har arbetstagaren rätt till arbetslöshetsersättning som motsvarar 70 % av ett beräkningsunderlag som kallas ”base reguladora”. Därefter (från dag 181) har arbetstagaren rätt till 50 % av beräkningsunderlaget. Beräkningsunderlaget beror på hur stora socialförsäkringsavgifter din arbetstagare har betalat för din räkning under en viss period innan permitteringen.

• Arbetslöshetsersättningen har vissa minimibelopp och maxbelopp, som beror på om arbetstagaren har barn eller inte. Minimibeloppet är 501,98 EUR/månad för personer som inte har några barn och 671,40 EUR/månad för personer som har barn. Maxbeloppet är 1098, 09 EUR/månad för personer som inte har barn, 1254, 96 EUR för personer som har ett barn och 1 411,83 EUR/månad för personer som har två eller flera barn.

• Arbetslöshetsersättningen ska normalt betalas till arbetstagarens konto den 10:e dagen i varje månad. Med tanke på den extrema situation som Spanien befinner sig i (och det stora antal ERTE som handläggs just nu av SEPE) finns det risk att utbetalningarna försenas.

Källor:
• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
• Den spanska arbetsmarknadsmyndighetens webbplats: http://www.sepe.es

Charlotte Andersson - www.linguaiuris.com

2020-04-04 17:32:03
Den anställde behöver själv skriva in sig som demandante de empleo (arbetssökande) resten av förhandlingarna sköter företaget
Sandra

2020-08-28 01:46:43
Hej! Även om jag själv inte är berörd vill jag ge er en eloge för informationen runt ERTE -mycket bra!
Stefan