Det är en av de frågor som just nu hänger mest i luften. Om en majoritet av befolkningen i Spanien är isolerad i sina hem sedan en månad, hur har de dagligen tusentals nya smittfallen uppstått? Som Sydkusten tidigare informerat sker en fördröjning på minst två veckor mellan att en person blir smittad, uppvisar symptom, blir testad, registreras som smittad och dessa uppgifter går in i statistiken. Detta innebär att de senaste dagarnas registrerade smittfall till största delen uppstod i den första fasen av karantänen, när många fortfarande pendlade till sina arbetsplatser.

De dagliga smittfallen har sjunkit till de lägsta nivåerna sedan larmsituationen utlystes, men uppgår fortfarande till tusentals. De enda helt säkra härkomsterna omfattar de omkring 25 000 vårdanställda som givit positivt utslag på Covid-19 (av vilka 31 avlidit) liksom omkring 14 000 medlemmar av polisen och övriga räddningstjänsten.

Beträffande de övriga drygt 130 000 smittfallen tvistar experterna. Troligtvis har en del smittats på sina arbetsplatser, eller på väg till och från denna. Det borde i sin tur innebära att smittfallen kommer att sjunka ytterligare, när stängningen av de flesta verksamheter under påsken också börjar spela in.

Däremot misstänks en viktig andel av de senaste smittfallen ha uppstått i hemmen. Personer med lindriga eller inga symptom alls kan omedvetet ha spridit coronaviruset vidare till andra i bostaden. Då inkubationstiden varierar per person och befinns vara på upp till två veckor, skulle detta kunna förklara de bestående siffrorna.

Problemet är att det ej går att få klarhet beträffande smittan i hemmen. Precis som i många andra sammanhang är statistiken bristfällig och en planerad makroenkät har hittills skjutits på framtiden.

Vi borde de närmaste dagarna se ytterligare minskningar av smittfallen, när effekterna av den skärpta karantänen de senaste veckorna slår in. Det krävs dock mer ingående studier och en effektivare statistik om källorna ska kunna spåras och smittspridningen definitivt bromsas.