Många av Sydkustens läsare har reagerat på polisens till synes obegränsade frihet att godtyckligt bedöma och straffa förmodade överträdelser under larmsituationen. De är inte ensamma. Tidningen El Confidencial har intervjuat en professor i straffrätt vid Universidad Carlos III, Jacobo Dopico, som bekräftar att det i många fall är ordningsmakten som begår överträdelser.
– Karantänen fastställer inte att du ska hålla dig instängd hemma, utan att du ska undvika folksamlingar samt ej vistas på offentliga platser mer än nödvändigt, betonar han i intervjun.

Professor Dopico kommenterar flera återkommande situationer, där ordningsmakten går längre i sina restriktioner än vad larmtillståndet verkligen fastställer. Det gäller exempelvis förbudet att vistas i privata gemensamma ytor, som takterrasser eller trädgårdar inne i bostadsområden. Enligt Dopico är dessa alls inte klassade som allmänna områden och sålunda omfattas de ej av restriktionerna.
– Däremot har de flesta myndigheter tolkat det så, i en iver att undvika folksamlingar.

Andra exempel är de specifikationer av utegångsreglerna som ett flertal lokala administrationer och poliser gjort och som inte alls är angivna i undantagsnormerna. Det handlar inte minst om hur långt eller länge man får gå ut med hunden, liksom hur ofta man kan gå till livsmedelsbutiken och huruvida det endast får ske till närmaste butik eller om man kan ta sig till en längre bort från bostaden.

Ett uppmärksammat fall i Granada var hur polisen utrymde en kyrka, i vilken det hade samlats ett 20-tal församlingsmedlemmar. Dopico betonar att det inte är förbjudet att hålla mässor, så länge det upprätthålls vederbörlig social distansering (minst en meter) mellan deltagarna.

Det mest omdebatterade exemplet i dagsläget som kommenteras i artikeln är dock ett domstolsbeslut. En 62-årig man från Madrid, men med bostad i Torrevieja, har nämligen förvisats från kommunen efter att han lagt upp en video på sociala nätverk. Det skedde i samband med debatten om madridbors flykt till kusten i samband med krisen. I videon uppgav mannen att han och 4 000 andra huvudstadsbor kommit till Torrevieja för att länsa livsmedelshyllorna och smitta lokalborna med coronavirus.

Mannen greps och har nu ålagts av en domare att lämna Torrevieja, i väntan på rättegång. Professor Dopico sågar domarens tre åtalspunkter vid fotknölarna och menar att de saknar juridisk grund.

Det faktum att många regler kan ifrågasättas bör dock ej tolkas som att det är fritt fram att gå emot dem. Även om det juridiskt går att påpeka att en polisman har fel när denna tillrättavisar någon kan det lätt tolkas som trots och beivras med ännu strängare böter eller till och med gripande. Och även om detta i slutänden kan överklagas och vinnas i domstol är det inte rekommendabelt att i onödan ge sig in i långa juridiska processer. Speciellt med tanke på att domstolarna kommer att vara mer överbelastade än någonsin under en oöverskådlig framtid.