(OBS!: Informationen i denna artikel är de preliminära riktlinjer som annonserats, men det är fortfarande avhängigt av regeringsbeslut och justeringar kommer säkerligen att ske.)

Nedtrappningen av karantänen består av fyra faser; 0, 1, 2 och 3. Varje fas ska pågå i minst två veckor, förutsatt att kontrollen av smittspridningen upprätthålls. Övergångsperioden ska, om allt går väl, vara avklarad i slutet av juni.

Men vad är tillåtet att göra i de olika faserna? Enligt rapporter från regeringen, ska vi i fas 0 – den så kallade förberedelsefasen, där vi redan befinner oss – fortsätta att jobba hemifrån i den mån det är möjligt. Skolundervisningen fortsätter online eller på distans. Barnens promenader och även för vuxna och äldre (från 2 maj), tillåts. Däremot blir fri rörlighet mellan provinser och en möjlig öppning av gränserna för utlandsresor, ej verklighet förrän vi går in i den nya normaliteten i slutet av juni.

Det är viktigt att betona att nedtrappningen kommer att ske i varierad takt i olika delar av Spanien, beroende på den lokala smittsituationen och baserat på fyra olika parametrar. Detta innebär att vissa områden kommer att komma ur karantänen tidigare än andra. I utgångsläget kommer situationerna att bedömas per provins, men regeringen har flaggat för att bland annat enskilda öar kommer att bedömas individuellt.

De fyra parametrarna som fastställer situationen är följande:
1. Vårdsektorns situation och kapacitet i varje område, främst vad gäller vårdmottagningar med husläkare samt platser på intensiven.
2. Smittspridningen i området.
3. Vidtagna förebyggande säkerhetsåtgärder på allmänna platser.
4. Lokala sociala- och ekonomiska omständigheter.

Den preliminära kalendern för nedtrappningen, avhängig av utvecklingen i varje område, är följande:
Fas 0: 27 april-10 maj
Fas 1: 11-24 maj
Fas 2: 25 maj-7 juni
Fas 3: 8-21 juni

Vad gäller för följande aktiviteter?

Träffa familj och vänner
Social kontakt i mindre grupper, för personer som inte befinner sig i en riskgrupp, kan inledas i fas 1. Det inkluderar föräldrar, anhöriga och nära vänner. Det kan ske i hemmet eller på en uteservering/restaurang som har öppet enligt gällande regler (max 30 procent av sin kapacitet). I fas 2 kan möten ske i något större grupper, fram tills fas 3, när restriktionerna för hur många vänner och familjemedlemmar som kan träffas åt gången, ska hävas.

Butiker
Mindre butiker kan öppna måndag 4 maj, men enbart för kunder som har bokat tid och enbart för en kund i taget. De ska ha en disk med skyddsskärm eller på annat sätt garantera säkerheten för kunder och anställda. Om tjänsten som utförs kräver direktkontakt med kunden, är det obligatoriskt med ansiktsmask och handskar. Det ska erbjudas särskilda tider avsedda för personer äldre än 65 år.

I fas 1 tillåts butiker som inte ligger i stora köpcentrum öppna, med en begränsning av kunder på 30 procent av sin kapacitet. Stora köpcentrum beräknas öppna i fas 2 och deras allmänna utrymmen och rekreationsområden i fas 3.

Restauranger
I fas 0 får restauranger och caféer enbart öppna för takeaway, det är inte tillåtet att äta eller dricka på plats. Från fas 1 kan uteserveringar öppna med max antal gäster på 30 procent av sin kapacitet. Från fas 2 blir det tillåtet att äta och dricka inne i en lokal, så länge som avståndet respekteras mellan borden. Dock endast förtäring sittande vid bord (samt takeaway). I fas 3 tillåts 50 procent av normal kapacitet.

Diskotek och barer
Barer och uteserveringar kan i fas 3 ta emot 50 procent av sin kapacitet, medan diskotek och barer får öppna med max antal besökare på en tredjedel av sin normala kapacitet.

Hotell
Hotellen kan öppna i fas 1, men enbart för gäster som ska övernatta. De allmänna utrymmena kan inte nyttjas förrän i fas 2, då hotellen även får öppna sina egna restauranger.

Resor till andra provinser
Förutom de som redan är tillåtna på grund av arbete, är längre resor ej tillåtna under övergångsperioden. Det vill säga tidigast om 6-8 veckor och förutsatt att den andra provinsen också har klarat sig igenom samtliga övergångsfaser och befinner sig i den nya normaliteten.

Resor mellan länder
Under övergångsperioden, det vill säga fas 0-3, finns inga planer på att öppna landets gränser. När och hur kommer att bestämmas i samordning med andra länder. Beträffande flyg inväntas just nu de säkerhetskriterier som EU håller på att ta fram.

Sola och bada på stranden
I fas 3 blir det tillåtet att gå till stranden, under förutsättning att den ligger i samma provins och att villkoren för säkerhet och avstånd uppfylls. Detaljer kring detta kommer längre fram. Om det blir tillåtet att använda pooler under övergångsperioden är ännu ej specificerat.

Gymmet
Kan öppna i fas 1, men då bara för individuella aktiviteter med förbokning samt utan att omklädningsrum används. I fas 2 tillåts de öppna för flera personer i taget. Från fas 3 med en tredjedel av beläggningen.

Golfbanor
De får öppna i fas 1.

Övrig idrott
Redan på lördag 2 maj blir det tillåtet med en daglig promenad eller individuell motion på en timme för alla. Från fas 1 tillåts användning av idrottsanläggningar utomhus och utan publik, men bara för sporter utan fysisk kontakt som friidrott, tennis och golf.

I fas 3 kan idrottsevenemang genomföras med max beläggning i publiken på en tredjedel av anläggningens kapacitet, så länge som avståndet garanteras.
I fas 3 blir det också tillåtet med så kallad aktiv turism och naturturism.

Övrig idrott som förutsätter fysisk kontakt eller spelas i lag, som basket och fotboll, tillåts troligen inte förrän efter övergångsperioden.

Kulturella aktiviteter
Från fas 1 går det att låna böcker på biblioteket och gå på kulturella evenemang för färre än 30 personer, så länge de utgör mindre än en tredjedel av lokalens kapacitet. Om det är utomhus gäller upp till 200 personer, enbart sittande publik och med rekommenderat avstånd mellan personer. I fas 2 tillåts en tredjedel av lokalens kapacitet i biografer, teatrar, konserter, konferenser och liknande. I fas 3 ökas det till 50 procent av kapaciteten.

Åka bil med familjen
I fas 1 är det fortfarande begränsat antal personer i privatbilar som gäller, utom för personer som bor i samma hushåll som tillåts åka tillsammans. I fas 2 tillåts resa till ett andra boende, så länge det ligger i samma provins.

Begravningar
I fas 1 är antal deltagare begränsat, med särskilda protokoll för fysiskt avstånd och säkerhet. Samma gäller i fas 2, även om det tillåtna antalet ökar. I fas 3 ökas antalet ytterligare, men fortfarande med några begränsningar.

Bröllop
De kan firas från och med fas 2, med ett begränsat antal gäster. I fas 3 utökas antalet tillåtna gäster.

Kyrkorna
Religiösa samlingsplatser tillåts ta emot en tredjedel av lokalens kapacitet från fas 1 och från fas 2 med 50 procent.

Frisörsalonger
De kan öppna redan i fas 0, konkret på måndag 4 maj. Förbokning gäller. Precis som butiker ska de erbjuda särskilda tider för personer över 65 år. Obligatorisk användning av ansiktsmask och handskar vid direktkontakt med kunden.

Besök på ålderdomshem
Det blir tillåtet först i fas 3. I fas 2 blir det dock tillåtet att besöka handikappboenden. Dock så länge de ligger i samma provins.

Kan man jaga?
Jakt och fiske kan återupptas från och med fas 2.

Källa: El País