Alla i Spanien kommer att kunna lämna sina hem från och med lördag, men ej samtidigt och på ett flertal villkor. De som däremot bor i kommuner med mindre än 5 000 innevånare får särskild dispens och kan gå ut vilken tid de önskar på dagen.

All motion och idrott är tillåten från och med lördag, men endast individuellt och mellan två olika tidsperioder, 06-10 samt 20-23. Denna tid gäller även för promenader och i det senare fallet får man gå tillsammans två personer, som bor under samma tak. De som promenerar i par måste hålla sig inom en kilometers radie från sitt hem, medan de som motionerar individuellt endast måste se till att hålla sig inom sin kommungräns.

De som är 70 år eller äldre, samt personer som är beroende av en ledsagare har en egen tid, 10-12 samt 19-20, då de kan gå ut för att motionera och få frisk luft. Promenader med barn under 14 år får endast utföras mellan klockan 12 och 19.

Utevistelsen får endast ske en gång om dagen och inom en kilometer från bostaden. De som motionerar individuellt får vara längre bort, men alltid inom den egna kommungränsen. Medan barn under 14 år fortsatt är begränsade till att vara ute max en timme om dagen, får övriga åldersgrupper utnyttja hela tidsspannet som gäller för den, men ej båda spannen!

Salvador Illa betonar att det är viktigt att upprätthålla social distansering samt att tvätta händerna noggrant, både när man går ut samt när man kommer hem. Han tillade att det ej finns en skriven handbok för hur man trappar ned en karantän av detta slag och att det hänger till stor del på det individuella ansvarstagandet.

Ett annan nyhet som annonserades vid samma presskonferens var nya dispenser för arbetare inom jordbruket, att kunna förflytta sig till sina arbetsplatser.

Hälsoministern Salvador Illa passade på vid sitt framträdande att betona att samtliga prognoser för utvecklingen av smittspridningen hittills slagit in och han efterlyste fortsatt brett samarbete för att övervinna pandemin. Ministern konstaterade att de fem länder som registrerat flest Covid-fall, till vilka Spanien tillhör, är alla de som har störst trafik av personer från de länder där pandemin startade. Han tillade att tack vare karantänen har Spanien funnit ett flertal veckor i jämförelse med flera av dessa länder, för att kunna påbörja nedtrappningen av larmsituationen.

Här kan du se på en karta din radie på en kilometer från hemmet. Su behöver endast klicka var din bostad ligger:
https://1km.geomatico.es