På luftfartsverket Aenas hemsida blinkar det ilsket rött med information om obligatorisk användning av ansiktsmask, samt att endast nödvändiga resor tillåts under larmsituationen. Vidare att sedan 23 mars får endast spanjorer och EU-medborgare med sin fasta bostad i Spanien, återvända hem. Enligt Aenas pressavdelning finns dock ingen kontroll, då det inte utfärdats något sådant protokoll från hälsovårdsmyndigheten.

Aena säger att det inte är deras ansvar att kontrollera passagerare och hänvisar till Guardia Civil och hälsovårdsdepartementet. Guardia Civil hänvisar till Policia Nacional, som hänvisar till inrikes- och utrikesdepartementen. Utrikesdepartementet hänvisar till Hälsovårdsdepartementet. Medan inrikesdepartementets pressavdelning svarar: 
– Det finns inga restriktioner för spanska medborgare eller EU-medborgare som anländer med flyg från annat Schengen-land.

Hälsovårdsdepartementet hänvisar i sin tur enbart till larmdekretet från 14 mars, som fastställer begränsningen av rörligheten med flera undantag, bland annat tillstånd att återvända hem. Gällande transporter står att totala utbudet av transporter, inklusive flygen, ska minskas med minst 50 procent, samt beträffande gränskontroller att myndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder vid landsgränserna, inkluderat flygplatser.

Enligt uppgift från flera av Sydkustens läsare landade 2 maj ett plan med passagerare från Arlanda till Málaga flygplats, varav ingen kontrollerades vid ankomst.
– Det är förstås oerhört provocerande för oss som är inne i vecka 8 av karantänen och det sprider oro att icke-karantänare kommer hit med eventuell smitta, säger Monica Silverstrand, bosatt i Marbella. 

Monica kontaktade spanska ambassaden i Sverige, som gav henne följande svar:
– Problemet är att det går att förbjuda inrikesresor, men inte resor inom EU, på grund av Schengen-avtalet för fri rörlighet. Det betyder att det endast är en rekommendation och att det är upp till varje enskild individ att avgöra vad som är en nödvändig resa. Rent tekniskt är det bara spanska medborgare och residenta som kan komma in i landet, även om reglerna inte specifikt säger att du måste ha dokumentation som styrker det. Myndigheterna anser att endast de som bor i landet ska resa hit. Huvudsyftet är att undvika att folk reser till sina semesterbostäder, något som inte är i linje med rekommendationerna att undvika onödigt resande.

Anders Ericsson pendlar normalt mellan Sverige och Spanien. Han är inte resident men har hem och familj i Benalmádena. Han har varit tvungen att resa på grund av sitt jobb vid två tillfällen under larmsituationen.
– Jag flög 24 mars från Göteborg till Málaga. Vi var färre än 20 personer på planet, de flesta hemvändande spanjorer, berättar Anders. Han fortsätter: 
– Vid ankomst till Málaga togs vi in via den del av flygplatsen som icke Schengen-länder använder. Jag har aldrig sett en så ren flygplats, det stack nästan i näsan av allt rengöringsmedel. Väl vid passkontrollen, som saknade bemanning när vi kom, väntade vi 5-10 minuter innan det visade sig att ingen kontroll krävdes och vi släpptes in i Spanien. Allt var lugnt och fint och vi träffade ingen gränspolis alls. 

Inför resorna har Anders vart i kontakt med Spaniens ambassad i Stockholm som inte avrått honom från att resa men rekommenderat att printa så mycket dokumentation som möjligt, som bevisar att hans familj är bosatt i Spanien, exempelvis fruns residencia och bevis på barnens skolgång. I Spanien har Anders och hans familj levt i strikt karantän och generellt följt de rekommendationer som gäller både här och i Sverige.

Charlotte Andersson, jurist på egna företaget Linguauris, tolkar de ordrar som utfärdats av spanska inrikesdepartementet inom ramen för larmsituationen, som bindande och på inget sätt rekommendationer. 
– En helt annan sak är att samhället inte har resurser för att kontrollera att alla människor följer alla regler vid alla tillfällen och på alla platser. Gränskontroller kan ske genom stickprov, så om du reser i dessa tider bör du ha med dig dokument som styrker att du har rätt till inresa.

Enligt Charlotte ska spanska myndigheter samarbeta med transportörer och grannländer, så att resan förhindras redan på avreseorten.
– Det är mycket möjligt att det förekommer brister i detta samarbete. Det betyder dock inte att det är fritt fram att resa till Spanien utan giltigt skäl. Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från icke nödvändiga resor till alla länder till och med den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Tänk på att detta kan påverka dina möjligheter att få ersättning från ditt försäkringsbolag, om du skulle drabbas av någon incident under resan, tillägger hon.

Charlottes åsikt är att svenskar, och skandinaver generellt, har ett gott anseende i Spanien.
– Vi anses vara civiliserade människor som man kan lita på. Vi respekterar regler och tar seden dit vi kommer. Låt oss gemensamt värna om det goda anseendet, som gynnar både oss själva och våra medmänniskor.

Redan i mars anmälde arbetarfackföreningen USO (Unión Sindical Obrera) bristen på hälsokontroller på Spaniens flygplatser. USO krävde då att flygplatserna skulle stängas. En åtgärd som aldrig genomfördes.

Tillägg från Charlotte Andersson:

"Jag håller inte med om påståendet som uppges komma från spanska ambassaden i Sverige: (”Problemet är att det går att förbjuda inrikesresor, men inte resor inom EU, på grund av Schengen-avtalet för fri rörlighet”).

Under coronaviruspandemin har flera Schengenländer exceptionellt infört tillfälliga gränskontroller vid de inre gränserna (det vill säga gränskontroller mellan Schengenländer varav de flesta är EU-länder). Tillfälliga gränskontroller är möjliga när det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat, enligt artiklarna 25 och 26 i kodex om Schengengränserna (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer).

Det stämmer att reglerna från det spanska inrikesdepartementet saknar specifikationer om vilka dokument som krävs för att bevisa att man tillhör de grupper som har rätt till inresa. Därmed kan eventuella gränskontroller (stickprov) leda till godtyckliga bedömningar."