Sammanlagt 90 000 personer genomgår under åtta veckor noggranna analyser. De utvalda representerar alla kategorier av den spanska befolkningen och samtliga kommer att testas i tre olika omgångar. Även om studien ännu ej är klar finns uppgifter både från den och från andra undersökningar som antyder att målet att uppnå flockimmunitet fortfarande är långt borta.

I många fall är antalet personer med antikroppar mindre än fem procent. Den högsta frekvensen som uppnåtts är bland sjukvårdspersonal, men inte ens där överstiger andelen som regel 20-25 procent. Detta trots att Spanien har den särklassigt största andelen smittade sjukvårdare i världen.

Den begränsade smittspridningen är ej så oväntad, i ett internationellt perspektiv. Liknande studier som gjorts i andra länder och städer visar ännu lägre frekvens av personer med antikroppar, som Danmark (1,9 procent), Helsingfors (3,4 procent) eller Nederländerna (3,2 procent). De högsta siffrorna hittills redovisas av Gangelt, i Tyskland, med en andel på 14 procent medan i New York ska 21 procent av innevånarna ha antikroppar mot Covid-19.

Om tendensen i Spanien bekräftas betyder detta på att flockimmuniteten ej kommer att vara ett verktyg på mellanlång sikt för att kunna återgå till en normal normalitet. Då krävs ett vaccin och helst också en effektiv behandlingsmetod av Covid-19.

Men den relativt låga smittspridningen väcker också andra eftertankar hos en del forskare. Som smittskyddsläkaren Joan Ramón Villabí, som intervjuas av tidningen El País:
– Vi måste inse att om en smittfrekvens på som det förefaller knappt fem procent av befolkningen hittills orsakat så stor förödelse, skulle en frekvens på 60 procent vara rent katastrofal.

Ramón Villabí betonar vikten av en gradvis nedtrappning av restriktionerna, för att garantera att den fortsatta smittspridningen sker så långsamt som möjligt.

Chefen för Spaniens krisgrupp Fernando Simón kommenterade de låga smittsiffrorna på en fråga vid den dagliga presskonferensen 12 maj.
– Andelen positiva fall i Spanien är långt ifrån tillräcklig för att den i sig ska fungera som ett skydd mot nya toppar.