Den första stora åtgärden i nedtrappningen av karantänen var att barnen fick gå ut på promenad en timme om dagen, från 26 april. Drygt två veckor senare ökar nu antal smittfall bland barn, något som oroar hälsovårdsmyndigheterna. Det skriver tidningen Diario Sur.

Fernando Simón har fram tills i tisdags 12 maj tillbakavisat påståenden om att uppgången skulle bero på nedtrappningen, men medgav på onsdagen att flera sjukhus uttryckt oro för ökningen av smittfallen och antal inlagda barn.
– Svängningarna oroar, säger Simón, men poängterar samtidigt att det är för tidigt att säga om det rör sig om svängningar som förekommer naturligt i smittstatistiken, eller om det verkligen är så att smittan har ökat bland just barn.
– Vi måste värdera uppgifterna med stor försiktighet, säger han.

Enligt Simón kan förklaringen till ökningen vara att barnen nu på ett annat sätt inkluderas i statistiken, jämfört med tidigare. Generellt uppvisar de mildare symptom och under de värsta veckorna av pandemin låg fokus på riskgrupperna och ej alla smittfall registrerades. Fernando Simón menar vidare att ökningen bland barnen borde ha kommit tidigare, om den skulle vara förknippad med att restriktionerna lättats upp. Han menar att man bör vänta ytterligare några dagar för att se hur siffrorna utvecklas, innan några slutsatser kan dras.

I snitt ökade smittfallen i Spanien mellan 26 april (dagen när barnen fick gå ut) och 12 maj, med 21,8 procent. Under samma period låg ökningen bland barn under tio år på 35,3 procent och i gruppen 10 till 19 år på hela 40,9 procent. Ingen annan åldersgrupp uppvisade en så stor ökning av smittfallen. Samma tendens syns bland dem som lagts in på sjukhus under samma period. Medan snittökningen låg på 16,2 procent, var den 29,1 procent för barn under tio år och 26,85 procent för gruppen 10 till 19 år. Samma tendens observeras även på intensivvårdsavdelningarna. Snittökningen låg på 14,25 procent, jämfört med 39,3 procent för barn under tio år och på 35,3 procent för barn mellan 10 och 19 år.

Siffrorna presenteras samtidigt som Spanien befunnit sig i karantän i två månader och fokus ligger på återgången till det nya normala. Men pandemin fortsätter att skörda liv. 60 dagar efter att larmsituationen utlystes gick antal dödsoffer upp något för andra dagen i rad, utan att det kunde skyllas på att det varit helg (vilket innebär en eftersläpning i statistiken som kompenseras i början av veckan). Antal dödsoffer som rapporterades på onsdagen var 184, mot 176 på tisdagen och 123 på måndagen – den lägsta siffran under hela karantänen. Spanien har därmed gått över gränsen för 27 000 döda och endast USA, Storbritannien och Italien har högre sammanlagda siffror.

Även antal nya smittfall har ökat, 426 i tisdags och 439 i onsdags vilket ger en totalsiffra på nära 229 000. En siffra som bara överträffas av USA med 1,3 miljoner registrerade smittfall, Ryssland med 232 000 och Storbritannien som ligger på ungefär samma nivå som Spanien. Fernando Simón försäkrar dock att dessa små uppgångar ej är signifikativa och att statistiken visar en generell stabilisering av epidemin. Trots ökningen i mitten av veckan har den kumulativa förekomsten – antal fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna – sjunkit till 25,71, vilket är mindre än en tredjedel jämfört med för två veckor sedan.