Värmen stiger och längtan efter ett svalkande dopp blir allt större. Men även om bad i både hav och gemensamma pooler, nu tillåts från fas 2, blir det inte lika enkelt som vanligt. I fas 1 är det enbart tillåtet att vistas i vattnet för dem som utövar någon av vattensporterna surf, kitesurf, windsurf och motionssimning. På stranden får endast de vistas som ägnar sig åt promenad eller motion, förutsatt att den ligger inom tillåtet avstånd från hemmet. Det vill säga max en kilometer om du promenerar med barn och längre om du utövar idrott individuellt inom kommungränsen.

I fas 1 är det ännu ej tillåtet att lägga eller sätta sig ner i sanden för att sola eller ha picknick. Men nu går ett flertal kustprovinser in i fas 2 – bland annat Cádiz, Huelva, Almería och Murcia – och för Málaga gäller de nya normerna förhoppningsvis från 1 juni.

Inledningsvis var det meningen att användningen av duschar och toaletter skulle vara förbjuden, men enligt statliga nyhetsbulletinen BOE från 24 maj, lättas detta upp något och det blir tillåtet att använda duschar, omklädningsrum och toaletter så länge det sker individuellt och att rengöring och desinfektion av dessa förstärks. Det skriver tidningen El Confidencial. Den andalusiska regionalmyndighetens rekommendationer, som omskrivs i tidningen La Opinión de Málaga, säger dock att tillhandahållande av omklädningsrum och duschmoduler inte rekommenderas och att duscharna inte får användas, vilket indikerar att det kan förekomma lokala skillnader att vara uppmärksam på.

Kommunerna ska fastställa max antal besökare för varje strand, samt begränsa öppettiderna och tillgängligheten med särskilda in- och utgångar för att kontrollera mängden strandbadare. Det får dock inte tas ut några avgifter, utan ska vara helt gratis. Enligt BOE ska beräkningen av antal besökare göras utifrån att en person behöver cirka fyra kvadratmeter. Av den totala ytan måste även en remsa på minst sex meter från vattenkanten vid högvatten räknas bort. Kommunerna ansvarar för rengöring och desinfektion av stränderna, för detta ska användas icke skadliga rengöringsmedel.

Regionalmyndigheten i Andalusien rekommenderar vidare att besöken ej överstiger fyra timmar och görs på för- eller eftermiddag, att avstånden respekteras, både på land och i vattnet, samt att man ska undvika att svälja vatten. Om stranden är full ska det finnas skuggplatser för dem som väntar på tillträde.

Viktigt är också att de med symptom på Covid-19 stannar hemma, att strandbadarna duschar både före och efter strandbesöket samt att utflykten planeras utifrån gällande hygiennormer. Badkläder och tillbehör ska vara rena, leksaker ska inte delas och alla måste ha sin egen handduk. Alla medtagna saker ska hållas inom den radie man fått tilldelat sig.

Barn under 14 år ska åtföljas av en vuxen, även i vattnet, där det kan bli förbud mot flytleksaker. Solstolar och parasoller måste vara utplacerade med säkerhetsavstånd eller med fysiska skiljeväggar som är lätta att rengöra och desinfektera. Regionalmyndigheten avråder vidare från användning av madrasser på solstolarna och förespråkar förbokning och kortbetalning.

Dessutom ombeds varje sällskap ha med sig en särskild påse avsedd för att samla ihop skräp och avfall, att denna tillsluts ordentligt samt lämnas i papperskorg eller soptunna, för att inte generera smittorisk. Regionalmyndigheten rekommenderar vidare kommunerna att styra upp trafiken till och från stranden, så att den sker under ordnade former samt att det finns en kontroll över att strandbesökarna följer normerna. Det kan exempelvis göras av badvakter, som bör vara utbildade i förebyggande åtgärder för Covid-19 samt insatta i kommunens beredskapsplan.

Strandbesökarna uppmanas att följa badvakternas indikationer, för att de ska slippa ingripa bortom strandkanten samt att ej bada i förbjudna områden.