Sin vana trogen försvarade Sánchez larmsituationen, som den modell som varit effektivast för att bemöta coronapandemin. Han hänvisar till oberoende studier som anger att karantänen bidragit till att rädda tre miljoner liv i Europa, av vilka 450 000 skonats i Spanien.

Det är tveklöst att restriktionerna haft en förödande effekt på ekonomin. Därför menar Sánchez att den bästa hyllningen till pandemins offer är att gemensamt verka för att så snabbt som möjligt få ekonomin på fötter igen. Han betonar dessutom vikten att värna om de som har det svårast.

Den spanske regeringschefen anknöt även till de förhandlingar som just nu pågår på EU-nivå om de ekonomiska åtgärder som behöver vidtas. Han markerade att denna gång kommer åtgärderrna att skilja sig helt från finanskrisen 2008. Då kvävdes ett flertal medlemsländer ekonomiskt, bland dem Spanien, på grund av EU:s krav på svångremmar.

Sánchez avslutade sitt framträdande utan att acceptera frågor från pressen, vilket var första gången på flera månader.

Se utdrag från Sánchez framträdande: